+371 67 243 101   EN | RU
Nebijis pakalpojums Latvijā – Badiju kustība!

Nebijis pakalpojums Latvijā – Badiju kustība!

2015. gada vasarā “DIA+LOGS” ar lepnumu pieteica mūsu valstī nebijušus jaunus pakalpojumus HIV-pozitīviem cilvēkiem – Latvijas Badiju kustība.

 • KAS IR BADIJI UN KĀ IZSKATĀS ŠĀDI PAKALPOJUMI?
  Badijs: “tuvs draugs, kas pavada savu aizbilstamo visās aktivitātēs”, uzticams, labs draugs jeb biedrs. Tās ir attiecības starp diviem cilvēkiem, kurus (iespējams) skar līdzīgas problēmas un kuru starpā veidojas dziļa savstarpēja sapratne. Badija uzdevums ir sniegt atbalstu, tādējādi veicinot HIV inficēta indivīda integrāciju.
 • KĀDA IR BADIJU VĒSTURE?
  Aizsākumi rodami ASV, kad tika sniegts atbalsts Vjetnamas kara skartajiem; pēcāk AIDS pacientiem. Eiropā – Nīderlandē šī kustība aizsākās jau 90-jos gados, kad HIV infekcijai bija dramatisks raksturs; arī Vācijā badiju koncepts ir labi pazīstams un šobrīd aizsācies jauns projekts ar valsts atbalstu.
 • KĀPĒC TAS IR SVARĪGI LATVIJĀ?
  Nepieciešamība pēc šāda pakalpojuma mūsu valstī ir ļoti liela. Šobrīd ir reģistrēti vairāk kā 7000 ar HIV inficētie. Turklāt ieņemam pirmo vietu Eiropas Savienībā ar jaunatklāto HIV infekcijas gadījumu skaitu.Ir ārstēšana un valsts garantētie sociālie pakalpojumi, tomēr ar to diemžēl nepietiek, lai sniegtu adekvātu atbalstu un palīdzību cilvēkiem, kuriem noteikta diagnoze. Joprojām mūsu sabiedrībā pastāv ļoti neiecietīga, nereti pat diskriminējoša attieksme pret indivīdiem, kuriem ir HIV statuss, tāpēc jo īpaši svarīgi ir morāli un emocionāli viņus atbalstīt.
 • KĀ BADIJU KUSTĪBA TIKA REALIZĒTA LATVIJĀ?
  Ņemot vērā, ka kustības pamatmērķis bija sniegt noteiktus pakalpojumus HIV-pozitīviem indivīdiem, ņemot vērā Latvijas specifiku, tika strādāts pie tā, lai attīstītu zinošu, empātisku cilvēku komandu, kuri vēlētos būt atbalsts HIV inficētam cilvēkam.
  Badiju komandā ietilpa: 20 apmācīti motivēti cilvēki, tostarp ~ 10 RSU studenti, paši HIV inficētie, draugi, speciālisti, kas jau strādā HIV/AIDS laukā.
 • KO TĀLĀK?
  Jā, Latvijas Badiju kustības projekts beidzās 2016.gadā. Nebija pārliecības, ka šis tik ļoti nepieciešamais pakalpojums varētu atsākties. Diemžēl ar projekta beigām nereti pienāk gals arī ilgi lolotām iecerēm. Tomēr mums par prieku viss turpinās – šobrīd iegūts valsts finansējums un badiji (tagad jau zem oficiālāka vārda – sociālie mentori) ir atkal pieejami kā atbalsta personas HIV inficētiem cilvēkiem.

Projekts “Latvijas Badiju kustība” tapa pateicoties ViiV HealthCare Positive Action atbalstam.