+371 67 243 101   EN | RU

Misija

SNIEGT PSIHOLOĢISKU, EMOCIONĀLU UN SOCIĀLU ATBALSTU VISIEM, KURUS SKAR HIV/AIDS

Emocionālais atbalsts

Emocionālais atbalsts

Uzklausīt, uzmundrināt, just līdzi, izrunāties, uzslavēt, pieņemt cilvēku tādu kāds viņš ir.

Psiholoģiskais atbalsts

Psiholoģiskais atbalsts

Profesionāla psihologa palīdzība (konsultācijas, konsultēšana, apmācības).

Sociālais atbalsts

Sociālais atbalsts

Dzīves prasmju attīstīšana; informēšana par sabiedrībā pieejamiem pakalpojumiem un resursiem; pasākumu un akciju organizēšana, ar mērķi veicināt līdzcilvēku toleranci un sapratni attiecībā pret HIV inficētām personām.

SEKMĒT HIV INFICĒTO UN AIDS SLIMNIEKU INTEGRĀCIJU SABIEDRĪBĀ, VEICINOT PERSONAS PAŠNOTEIKŠANOS, KĀ ARĪ IESTĀJOTIES PRET ŠO CILVĒKU DISKRIMINĀCIJU