+371 67 243 101   EN | RU

DIA+LOGS PUBLIKĀCIJAS

Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar mūsu biedrības sagatavotajiem un publicētajiem materiāliem, kuros uziesiet daudz ko noderīgu, vērā ņemamu un izglītojošu! Lūdzu, paturiet prātā, ka daļa informācijas, iespējams, vairs neatbilst reālajai situācijai, ņemot vērā to, ka palīdzības iestāžu nosaukumi, kontakttālruņi un sniegtie pakalpojumi laika gaitā var tikt mainīti, kā arī to darbība – pārtraukta. Ja esat mūsu publicētajos materiālos pamanījis kādu faktoloģisku neatbilstību pašreizējai situācijai, mēs ļoti priecāsimies par Jūsu palīdzību informācijas atsvaidzināšanā.