Par projektu
Biedrība DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS, sadarbībā ar Eirāzijas Kaitējuma mazināšanas tīklu (EHRN), kā arī Igaunijas un
Lietuvas partneriem, ir uzsākusi īstenot Eiropas Komisijas finansētu projektu “Narkotiku politikas ietekmes izvērtēšana pārmaiņām Centrāleiropā un
Austrumeiropā” (HOME/2015/JDRU/AG/DRUG/8847).

Projekta virsmērķis ir izstrādāt narkotiku politikas ietekmes novērtēšanas mehānismu, lai veicinātu atklātu, caurskatāmu un uz pierādījumiem balstītu
lēmumu pieņemšanu, galvenokārt koncentrējoties uz sabiedrības veselības un cilvēktiesību aspektu uzlabošanu.

Projekta īstenošana plānota līdz 2018.gada nogalei un kopumā tajā ietverti trīs galvenos virzienus:
•       atkarīgo personu rehabilitācijas pieejamības uzlabošana;
•       ar intravenozo narkotiku lietošanu saistīto kaitējuma mazināšanas pakalpojumu uzlabošana;
•       sodu politikas pārskatīšana par noziegumiem, kas saistīti ar narkotiku izmantošanu personīgām vajadzībām.

Projektā plānotās aktivitātes ietver: astoņu apaļo galdu diskusiju sanāksmes ar dažādu institūciju pārstāvjiem; divu augsta līmeņa apaļo galdu
diskusiju norise; triju Baltijas valstu narkotiku ierobežošanas politikas situācijas izvērtēšanu, mērķtiecīgi organizējot piecas fokusgrupu diskusijas un
veicot trīsdesmit intervijas; ziņojuma izveidi, kā arī sabiedrības izpratnes veicināšanas kampaņu, kas ietvers trīs projekta partneru Baltijas valstīs
uzņemtas videofilmas.

Daļa projekta aktivitāšu īstenošana norisināsies Konsultatīvā sadarbības tīkla par narkomānijas problēmām (Narkotisko un psihotropo vielu un to
atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādņu 2011.-2017. gadam 54.uzdevums) ietvaros, izveidojot speciālu darba grupu.
 


Ievietots: 25.07.2017, 22:30

 

Pirmā tikšanās

                                                    


Ievietots: 25.07.2017, 22:32

 

Kas ir humāna narkopolitika?

Kas ir humāna narkopolitika? Tā ir politika, kas balstās uz cilvēktiesībām, veselības aprūpi, pieeju rehabilitācijai un kaitējuma mazināšanas pasākumiem. 
Atkarība ir atzīta kā slimība ar diagnozes kodu Starptautiskajā slimību klasifikatorā un, ja atkarīgie cilvēki tiek sodīti, tad sodīti par ko? Par to, ka ir slimi?
Latvijā neatļauta narkotiku lietošana, iegāde un glabāšana nelielā daudzumā ir administratīvs pārkāpums, par kuru var piemērot brīdinājumu vai sodu līdz 280 Euro. Vienlaicīgi persona saņem rakstisku brīdinājumu par kriminālatbildības iestāšanos, ja atkārto pārkāpumu gada laikā (LAPK 46. pants). Tātad pārkāpums kļūst par noziedzīgu nodarījumu, par kuru persona var tikt notiesāta ar īslaicīgu brīvības atņemšanu līdz 3 mēnešiem, piespiedu darbu vai naudas sodu (Krimināllikuma 253.2 panta pirmā daļa). 
Tātad, ja cilvēkam ir atkarība, tas ir – slimība, viņš tiek sodīts. 
Jā, var teikt, ka šie cilvēki paši ir vainīgi, un tā ir izvēles un ar dzīvesveidu saistīta saslimšana, bet, piemēram, cilvēkus ar aptaukošanos, kas arī rada virkni veselības problēmu un tiešā veidā ir saistīta ar dzīvesveidu un izvēli, neviens nesoda.

Ierēdņu argumenti, kāpēc nav iespējama narkotiku lietošanas dekriminalizācija ir :
- Nav ko likt vietā, jo rehabilitācijas iespējas ir ierobežotas;
- Sabiedrība šo soli nesapratīs.
Protams, vienkāršāka, vieglāka un sabiedrībai saprotamāka ir sodīšana.
2015.gada pētījumā starp Valsts policijas inspektoriem tika iekļauts jautājums: „Ar kāda veida cilvēkiem jūs nevēlētos dzīvot kaimiņos?” Rezultāti liecināja, ka cilvēki ar narkotiku atkarību ierindojās pirmajā pozīcijā (81,7%). Šāda attieksme netieši var norādīt arī uz to cilvēku attieksmi, kuri strādā ministrijās, pašvaldībās, ārstniecības centros, slimnīcās un sabiedrībā kopumā.
Daļai sabiedrības ir izveidojies uzskats, ka narkotiku lietotāji viennozīmīgi ir saistīti ar noziegumu izdarīšanu, un automātiski narkotiku lietošanu saista ar zagšanu, vardarbību un citām krimināli sodāmām darbībām. Līdz ar to arī tie lietotāji, kuri strādā un daļu nopelnītās naudas tērē narkotiku iegādei, cieš no negatīvas sabiedrības attieksmes.

Ko šīs problēmas risināšanā dara valsts? Tā vietā, lai attīstītu un paplašinātu rehabilitāciju, valsts soda un liek cietumā. Vai tā izdabājot sabiedrībai?

Apzināmies, ka sabiedrības attieksmi nav viegli mainīt, un tas prasa laiku. Taču tas ir iespējams.
Realizējot Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) un Eiropas Komisijas atbalstīto projektu “Narkotiku politikas ietekmes izvērtēšana pārmaiņām Centrāleiropā un Austrumeiropā” biedrība DIA+LOGS ir izvirzījusi mērķi – runāt, diskutēt par narkotiku lietotāju tiesībām un par humānu narkopolitiku.


Ievietots: 25.07.2017, 22:40

 

Otrā tikšanās

                                                 


Ievietots: 25.07.2017, 22:43

 

Trešā tikšanās

                                                                                                    


Ievietots: 26.10.2017, 14:20

 dialogs@diacentrs.lv

     
financial support by AKSEPT, FHI, USAID