DIA+LOGS misija

Sniegt psiholoģisku, emocionālu un sociālu atbalstu visiem, kurus skar HIV/AIDS.

 Emocionālais atbalsts
-

uzklausīt, uzmundrināt, just līdzi, izrunāties, uzslavēt, pieņemt cilvēku tādu kāds viņš ir;

Psiholoģiskais atbalsts

-

profesionāla psihologa palīdzība (konsultācijas, konsultēšana, apmācības);

Sociālais atbalsts

-

dzīves prasmju attīstīšana; informēšana par sabiedrībā pieejamiem pakalpojumiem un resursiem; pasākumu un akciju organizēšana, ar mērķi veicināt līdzcilvēku toleranci un sapratni attiecībā pret HIV inficētām personām.

Sekmēt HIV inficēto un AIDS slimnieku integrāciju sabiedrībā, veicinot personas pašnoteikšanos, ka arī iestājoties pret šo cilvēku diskrimināciju.

Ievietots: 29.10.2012, 13:05dialogs@diacentrs.lv

     
financial support by AKSEPT, FHI, USAID