Sociālās palīdzības iespējas

NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRA

 • izziņa par bezdarbnieka statusu


SOCIĀLAIS DIENESTS
Ja nav dokumentu, var vērsties sociālajā dienestā pēc faktiskās dzīves vietas, kur  palīdzēs dokumentus nokārtot.
Trūcīgās personas izziņas saņemšana

 • vajadzīga izziņa par bezdarbnieka statusu
 • Ja strādā – izziņa no darba devēja par 3 mēnešu algu


AMBULATORĀ PALĪDZĪBA
Ambulatorais narkologs – tiešās pieejamības speciālists
Multidisciplinārās komandas :

 • narkologs
 • psihologs
 • medmāsa
 • sociālais darbinieks


AMBULATORIE PAKALPOJUMI
Konsultācijas – visu psihoaktīvo vielu lietošanas un atkarības gadījumos

 • pieaugušajiem
 • bērniem (pusaudžu narkologs)
 • konsultācijas vecākiem
 • atbalsta grupas pusaudžiem


STACIONĀRĀ PALĪDZĪBA
Valsts SIA “Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs”

 • Akūta narkoloģiska palīdzība (5-10 dienas)
 • Motivācijas programma (psihoterapeitiska, īslaicīga 7-12 dienas)
 • Rehabilitācijas nodaļa ar pēc-aprūpi (līdz 1 gadam)


NARKOLOĢISKIE STACIONĀRI LATVIJĀ

 • Valsts SIA slimnīca “Ģintermuiža” ar sociālo rehabilitāciju
 • SIA “Liepājas pilsētas centrālā slimnīca”
 • SIA “Straupes narkoloģiskā slimnīca”
 • Valsts SIA “Daugavas slimnīca”
 • Pašvaldības SIA “Rēzeknes slimnīca”


Pacienti ar zemiem ienākumiem tiek atbrīvoti no līdzmaksājumiem
Izziņu izdod pašvaldība

Ievietots: 28.10.2012, 01:16dialogs@diacentrs.lv

     
financial support by AKSEPT, FHI, USAID