Rehabilitācijas iespējas atkarīgajiem

  N.B. Mūsu mājas lapā norādītā informācija par rehabilitācijas iespējām ir aktuāla publicēšanas brīdī. Ja esat pamanījis kādu faktoloģisku neatbilstību pašreizējai situācijai, mēs ļoti priecāsimies par Jūsu palīdzību informācijas atsvaidzināšanā.

 

 •  VSIA SLIMNĪCA "ĢINTERMUIŽA"

Piedāvāto rehabilitācijas programmu mērķi ir apgūt prasmes dzīvot un risināt problēmas bez atkarības vielu lietošanas; apgūt dzīves un darba prasmes; reintegrēties ģimenē un sabiedrībā; prast patstāvīgi dzīvot.

-        Minesotas programma

Adrese:

Jelgava, Filozofu iela 69/7

Kontakti:

63020347

Uzņemšanas noteikumi:

Nepieciešams nosūtījums no narkologa. Pirms ārstēšanās uzsākšanas nepieciešama konsultācija ar programmas speciālistiem

Rehabilitācijas ilgums:

28 dienas

(Maksas pakalpojums) 

-        Rehabilitācijas  programma

Adrese: 

Jelgava, Filozofu iela 69/7

Kontakti: 

63020347

 Mājas lapa: www.gintermuiza.lv

Programmas raksturojums:

brīvprātīga medicīniski–psihosociālās rehabilitācijas 6 fāzēs. Var izmantot medikamentozo terapiju. Pamatā grupu terapija, individuālā psihoterapija, darba un vides terapija. Komanda - sociālais darbinieks, aprūpētāji, narkologs, psihoterapeits, psihologs, darbu vadītāji.

Rehabilitācijas ilgums: 

3, 6 un 12 mēneši

(Maksas pakalpojums) 

 

 • VSIA "RĪGAS PSIHIATRIJAS UN NARKOLOĢIJAS CENTRS"

Atveseļošanās programmu pamatā ir grupu psihoterapija, jaunu uzvedības stereotipu veidošana, pakāpeniska atbildības un dzīves jēgas izjūtas atgūšana, sociālo jautājumu risināšana un pakāpeniska atgriešanās sabiedrības dzīvē.

-        Minesotas programma

Adrese: 

Tvaika iela 2, Rīga

Kontakti: 

67080142

Uzņemšanas noteikumi:  

nepieciešams narkologa nosūtījums

Rehabilitācijas ilgums: 

28 dienas

(Maksas pakalpojums) 

-        Rehabilitācijas programma :

Adrese: 

Tvaika iela 2, Rīga

Kontakti: 

67080112

 Mājas lapa: www.rpnc.lv

Programmas raksturojums:

Psihosociālās palīdzības atkarīgajiem no psihoaktīvajām vielām. Pamatā kognitīvi-biheiviorālā terapija, grupu terapija, psihoterapija. Programma sastāv no 4 fāzēm. Komanda – narkologs, psihologs, medmāsa, sociālais darbinieks.

Rehabilitācijas ilgums: 

12 mēneši

(Bezmaksas pakalpojums) 

 •  LUDZAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA

-        Sociālā rehabilitācija

Adrese:

Raiņa iela 43, Ludza

Kontakti:

65707090

Mājas lapa: www.ludzahospital.lv

Programmas raksturojums:

brīvprātīga psihosociālā palīdzība. Komanda –dežurējošais ārsts, aprūpētāji, narkologs, psihologs.darba prasmju apgūšana, sociālais darbinieka konsultācijas, pēc rehabilitācijas iespējams apmeklēt grupu terapiju.

Rehabilitācijas ilgums:

100 dienas

 

 •  KALNA SVĒTĪBU KOPIENA

"Kalna svētību kopiena" ir garīgās un fiziskās rehabilitācijas vieta atkarībā nonākušiem cilvēkiem. Kopienas mērķis ir dot iespēju cilvēkam atrast pašam savu ceļu šai Dieva pasaulē, “lietojot” vienīgi garīgās dzīves un darba terapiju.

Adrese:

Brukna, Dāviņu pagasts, Bauskas novads

Kontakti:

26411090

Mājas lapa: www.brukna.lv

Programmas raksturojums:

Reliģiskā kopiena. Svarīgi terapijas elementi - lūgšanas, noteikta režīma ievērošana un darba terapija. Kopienas darbības struktūra ir izveidota pēc narkomānu kopienas “Senacolo” modeļa. Uzņem vīriešus un sievietes ar alkohola vai narkotisko vielu atkarību.

Rehabilitācijas ilgums:

3 gadi

  

 • NEATKARĪBA BALT

Programma balstīta uz personības garīgo atdzimšanu, kristīgās ticības mācības pieņemšanu un morālo vērtību attīstību. Tiek praktizēta arī profesionālo iemaņu apgūšana.

- Sociālās adaptācijas centrs Balvos

Adrese:

Bērzu ielā 4,  Lazdukalnā, Balvu rajonā

Kontakti:

64546782, 22318269

   
 - Sociālās adaptācijas centrs Rindzelē
 
Adrese: Rindzele, Zentenes pagasts, Tukuma novads
Kontakti: 63154570, 29241578
Mājas lapa:
www.neatkariba-balt.lv

Programmas raksturojums:

Kopiena. Svarīgi terapijas elementi - režīma ievērošana un darba terapija. Uzņem vīriešus un sievietes ar alkohola vai narkotisko vielu atkarību.

Rehabilitācijas ilgums:

12 mēneši, var būt ilgāk

(Ziedojumi pēc iespējām) 

 • DIEVA ĢIMENE

Centra ideja balstīta uz kristiešu vērtībām – mīlestību pret Dievu un savu tuvāko. Centrā cilvēki gūst brīvību no narkotikām, alkohola un nikotīna, saņem dvēseles dziedināšanu caur lūgšanām.

Adrese:

Jelgavas rajons, kā arī tiek atvērti jauni centri

Kontakti:

Vladimirs Iljins 27577688

Mājas lapa: www.esibrivs.te.lv

Programmas raksturojums:

Reliģiskā kopiena. Svarīgi terapijas elementi - lūgšanas, noteikta režīma ievērošana un darba terapija. Uzņem vīriešus un sievietes ar alkohola vai narkotisko vielu atkarību.

Rehabilitācijas ilgums:

12 mēneši

(Bezaksas pakalpojums) 

 • AKRONA 12

Akrona 12 klīnikā ir pieejama 12 soļu Minesotas programma. Programma dod iespēju un iemāca cilvēkam izdarīt brīvprātīgu, apzinātu izvēli par labu atturībai. Dod iespēju dzīvot pilnvērtīgu dzīvi bez alkohola, narkotikām, azartspēlēm, citām atkarību izraisošām vielām vai procesiem.

Adrese:

Vecmīlgrāvja 5.līnija 26,  Jūras Medicīnas centrs, Rīga

Kontakti:

67586524

Uzņemšanas noteikumi:

pase. Pārsvarā pilngadīgajiem, bet iespējams arī nepilngadīgajiem (caur sociālo dienestu)

Rehabilitācijas ilgums:

28 dienas

(Maksas pakalpojums) 

 •  NEATKARĪBA

Adrese:

„Talanti”, Kurmāle, Kuldīgas novads

Kontakti:

29433718

Mājas lapa: www.kurzemestalanti.lv

Programmas raksturojums:

kopienas terapija. Svarīgi terapijas elementi -  režīma ievērošana, darba terapija, kristīgā mācība. Uzņem vīriešus un sievietes ar alkohola vai narkotisko vielu atkarību.

Rehabilitācijas ilgums:

12 mēneši

  

 •  ZILAIS KRUSTS

Adrese:

Maskavas iela 336, Rīga

Kontakti:

29540008

Mājas lapa: www.zilaiskrusts.lv

Programmas raksturojums:

kopienas terapija. Svarīgi terapijas elementi -  režīma ievērošana, darba terapija, kristīgā mācība. Uzņem vīriešus un sievietes ar alkohola vai narkotisko vielu atkarību.

Rehabilitācijas ilgums:

12 mēneši

  

 •  PUSCEĻA MĀJAS personām, kas nonākušas krīzes situācijā sava dzīvesveida dēļ

Adrese:

Ivandes pagasts, Kuldīgas novads

Kontakti:

22118114

E-pasts: saulessala@inbox.lv

Programmas raksturojums:

kopienas terapija. Svarīgi terapijas elementi -  režīma ievērošana, darba terapija, mākslas terapija, psihoterapijas grupas, kristīgā mācība. Komandā – narkologs, psihoterapeits, sociālais darbinieks, dežurants. Uzņem vīriešus un sievietes ar alkohola vai narkotisko vielu atkarību.

Rehabilitācijas ilgums:

12 mēneši

  

 •  TEEN CHALLENGE LATVIJA

Adrese:

Jāņa Asara iela 8, Jelgava

Kontakti:

63081401

E-pasts: tclatvia@inbox.lv

Programmas raksturojums:

kopienas terapija. Svarīgi terapijas elementi -  režīma ievērošana, darba terapija, kristīgā mācība. Programmai ir 2 līmeņi. 1. līmenis, kurā rehabilitants pavada laiku no 6 mēn. līdz 1 gadam. Programmas 2. līmenis notiek kādā no kristīgajām draudzēm, kur audzēknis dzīvo, strādā, kalpo.

Rehabilitācijas ilgums:

12 mēneši

  

 • BOVU STRAUPES NARKOLOĢISKĀ SLIMNĪCA, SAULRĪTI

Rehabilitācija fokusējas uz pusaudža atbildības paaugstināšanu, savā programmā ietverot gan piedalīšanos darba terapijā, gan  skolas programmas apguvi.

Adrese:

"Saulrīti", Lielstraupe, Straupes pag., Cēsu rajons

Kontakti:

64134745, 28319316

Mājas lapa: www.straupesslimnica.lv

Programmas raksturojums:

psihosociālā intervence, kopienas terapija. Programmā sastāv no 4 fāzēm,  kas ietver kognitīvi-biheiviorālā terapiju, grupu terapiju, psihoterapiju.Vispārējās vidējās izglītības apgūšana, sporta aktivitātes. Komanda – narkologs, psihoterapeits, sociālais darbinieks, psihologs, audzinātāji.

Rehabilitācijas ilgums:

3, 6, 9 un 18 mēneši

  

Ievietots: 28.10.2012, 01:08dialogs@diacentrs.lv

     
financial support by AKSEPT, FHI, USAID