DIA+LOGA Kontaktinformācija

Mobilās vienības informācijas tel. +371 27004493
Šļirču maiņas punkts: + 371 67288500

DIA+LOGA adrese:
Satekles iela 2C (iepriekš - Dzirnavu iela 135), Rīga, LV-1050
Tel./fakss: +371 67243101

E-pasts: dialogs@diacentrs.lv

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA+LOGS  VALDE UN ADMINISTRĀCIJA:

Ruta Kaupe –

valdes priekšsēdētāja 

ruta.kaupe@inbox.lv

Agita Sēja –

valdes locekle, sociālo un HIV profilakses programmu vadītāja

agita.seja@inbox.lv

Ilze Zirne –

grāmatvede

ilzezirne@inbox.lv

 

 

 

 

DIA+LOGS  REKVIZĪTI:


Biedrība “DIA+LOGS”,

atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS

Reģ.Nr. 40008067472

Adrese: Satekles iela 2C, Rīga, LV-1050

Norēķinu konts: LV83HABA0551002645556

Banka: SWEDBANK , S.W.I.F.T. HABALV22

 

Ievietots: 24.10.2012, 00:28dialogs@diacentrs.lv

     
financial support by AKSEPT, FHI, USAID