HIV/AIDS politikas konference BRISELĒ
Briselē Eiropas Parlamentā notika HIV/AIDS politikas konference „Tiesības uz veselību, tiesības dzīvot” („Right to health, right to life”) – 27.-28.05.2013, kas pulcēja augsta līmeņa Eiropas Parlamenta un Komisijas ierēdņus, Eiropas Savienības dalības un kaimiņu valstu Veselības ministrus un ierēdņus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, ekspertus un kopienas aktīvistus.Sagaidāms, ka konferencē diskutētais un rekomendācijas tiks ievērtētas ES turpmākās HIV/AIDS politikas stratēģijas dokumentā un sekmēs pozitīvas izmaiņas ES valstu HIV infekcijas profilakses, ārstēšanas un aprūpes politikas veidošanā un praktiskajā īstenošanā.

Starp gandrīz 200 dalībniekiem bija arī Latvijas pārstāvji: S. Līviņa un J. Feldmane no Veselības ministrijas un R. Kaupe – no nevalstiskajiem (DIA+LOGS valdes priekšsēdētāja un HIV/AIDS Pilsoniskās Sabiedrības Foruma(EK DG Sanco)  pārstāve). Pirms konferences pie EP ēkas notika NVO aktīvistu akcija („EU – no retreat on AIDS”) – 2010.g. Eiropa un Centrālāzija AIDS dēļ zaudēja 100.000 cilvēku dzīvību. Pieprasām Eiropai konkrētu stratēģiju un darbības plānu HIV/AIDS ierobežošanai 2014-2020. g.  

Jautājiet mums, ja vēlaties uzzināt par notikumu sīkāk, vai ieskatieties šeit.

Ievietots: 04.06.2013, 01:02dialogs@diacentrs.lv

     
financial support by AKSEPT, FHI, USAID