Baltkrievijas "demokrātija"

Helsinku komitejas, kas darbojas cilvēktiesību jomā, pārstāvis saka, ka viņi palīdz valstij kļūt labākai. Un ir rezultāti, nedaudz, bet tomēr. Ir atbrīvoti 6 politieslodzītie, politiskie emigranti atgriežas.

Tomēr nav skaidrības, kādu ceļu valsts ies. Nepieciešama valsts reforma- esošā efektīvi pārvalda cilvēkus, bet ne ekonomiku. Cilvēki tiek turēti pakļautībā, un tas neļauj attīstīties.

HIV joprojām ir bieds, īpaši reģionos. Cilvēki baidās, nezina inficēšanās riskus, bieži tiek pārkāpta konfidencialitāte, kas rada problēmas iekārtoties darbā. Trūkst izpratnes kā cilvēciskā, tā valstiskā līmenī.

 

Diskriminācijai ir oficiāls raksturs. Tiesu sistēmā ir valsts, pat ne valsts, bet atsevišķu cilvēku, kalpotāji. Cilvēktiesībām ir nosacīts raksturs. Baltkrievija ir vienīgā valsts pasaulē, kur joprojām eksistē Darba un ārstēšanas profilaktoriji, kuros atrodas 6 tūkstoši cilvēku, no tiem 1,5 tūkstoši ir sievietes. Ja cilvēkam ir trīs administratīvie sodi, tad 2 gadi jāpavada profilaktorijā. Šis ir sods nevis par nodarījumu, bet par dzīvesveidu (alkohola, narkotiku lietošana). Loģika - ģimene vismaz pāris gadus padzīvos „normāli”.


 

Helsinku komitejas pārstāvis secina, ka valstī ir kārtība, bet trūkst iniciatīvas. Būtu labi saglabāt kārtību un attīstīt iniciatīvu.

To pašu saka arī biedrības AKT pārstāvis- nav radošas brīvības, iniciatīva tiek atbalstīta mazās formās. Kaut gan, ja uzzina, kā strādā Baltkrievijas NVO, tad par viņu radošo pielāgošanos var tikai pabrīnīties - nevar reģistrēties Baltkrievijā- reģistrējas Lietuvā, strādā kā ārzemju konsultanti.

Baltkrievijā atbalsta NVO, kas strādā ar bērniem, sporta jomā. Citām tiek likti šķēršļi- obligāti jābūt birojam, par kuru jāmaksā, bet, ja oficiāli nedrīkst saņemt naudu- no kā lai maksā?

NVO strādā saskaņā ar savām vērtībām, un tas viņiem ļauj turpināt darboties, neskatoties uz šķēršļiem.

Ievietots: 08.12.2015, 21:11dialogs@diacentrs.lv

     
financial support by AKSEPT, FHI, USAID