Eiropas testēšanas nedēļa 2019!

No 22. līdz 29. novembrim 18 HIV profilakses punkti visā Latvijā pievienojas Eiropas iniciatīvai un piedalās Eiropas testēšanas nedēļā, lai veicinātu Latvijas iedzīvotāju izpratni par HIV un hepatītu testu veikšanas nepieciešamību un savlaicīgas infekcijas atklāšanas nozīmi. 

 

Jau septīto gadu pēc kārtas, novembra pēdējā nedēļā visā Eiropā tiek atzīmēta Eiropas testēšanas nedēļa. Ar saukli “Testē. Ārstē. Novērs.”, apvienojoties nevalstiskajām organizācijām, valsts institūcijām un idejiskajiem līderiem visā Eiropā, Testēšanas nedēļā piedalās arī 18 Latvijas HIV profilakses punkti, kas speciāli šim notikumam paplašinājuši savu ikdienas darbību, pagarinot darba laikus un organizējot izbraukuma testēšanas aktivitātes. Eksprestestu veikšana punktos ir bezmaksas, anonīma un konfidenciāla, turklāt apmeklētājs pirms un pēc testa veikšanas saņem speciālista konsultāciju. 

 

Testēšanas nedēļas mērķis ir veicināt iedzīvotāju izpratni par HIV un B, C hepatītu testēšanas nepieciešamību, testu veikšanu un savlaicīgas infekcijas atklāšanas nozīmi. 

 

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) veiktā pētījumā aprēķināts, ka šobrīd HIV inficēto personu skaits Latvijā varētu būt par trešdaļu lielāks nekā identificēts līdz šim, tas nozīmē, ka liela daļa inficēto personu nemaz nezina par savu HIV statusu. Ir svarīgi šos gadījumus agrīni atklāt un savlaicīgi uzsākt ārstēšanu, kas ne vien ievērojami uzlabo pacienta dzīvildzi un dzīves kvalitāti, bet arī novērš infekcijas tālāku izplatīšanos. Turklāt HIV infekcijas ārstēšana Latvijā visām HIV inficētajām personām ir pieejama bez maksas, neatkarīgi no imūnšūnu skaita. Arī B un C hepatīta ārstēšanai pieejami efektīvi jaunākās paaudzes medikamenti.

 

Plašāka informācija par testu veikšanas punktiem un to darba laikiem visā Latvijā atrodama Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā: https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/hiv-profilakses-punktiIevietots: 20.11.2019, 12:00

 

Jauns pakalpojums – atbalsts un palīdzība HIV inficētiem cilvēkiem.

Jauns pakalpojums – atbalsts un palīdzība HIV inficētiem cilvēkiem.

 

Uzzinot par HIV diagnozi, cilvēku nereti pārņem ļoti spēcīgu un drūmu sajūtu mikslis - izmisums un bailes mijas ar šaubām, neticību un kaunu. Saskaroties ar šādu situāciju, bieži vien ir daudz nezināmā- ko darīt? kā tikt galā? kur meklēt palīdzību? kas ar mani notiks? utt. 

Aizspriedumi, informācijas trūkums par bezmaksas ārstēšanās iespējām un ārstēšanās ieguvumiem, psiholoģiskā atbalsta trūkums, sociālo prasmju trūkums, lai komunicētu ar medicīnas darbiniekiem, narkotiku lietošana, liels attālums un izmaksas, lai nokļūtu uz HIV ārstniecības iestādēm – tie ir galvenie faktori, kādēļ relatīvi maz cilvēku (40%) ārstējas. Situāciju pasliktina arī tas, ka Latvijā iztrūkst sasaistes starp sociālajiem un medicīniskajiem pakalpojumiem. Proti, nav nodrošināta piekļuve aprūpei un nav saiknes ar aprūpes pakalpojumiem, turklāt izteiktāk tas ir zemāku sociālo slāņu iedzīvotāju vidū.

 

Cilvēkus ar sarežģītu sociālo stāvokli un pašstigmatizāciju nevar uzrunāt, izmantojot standarta sakaru kanālus. Atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS "DIA+LOGS" jau izsenis loloja ideju par atbalsta personas nodrošināšanu cilvēkiem, kuriem diagnosticēts cilvēkimūndeficīta vīruss. Šī iecere pirms kāda laika tika īstenota projektā ar nosaukumu "Latvijas badiju kustība"*. Iegūtā pieredze šobrīd tiek likta lietā, nodrošinot sociālo mentoru HIV pozitīviem cilvēkiem Latvijā pakalpojumu. Mentors ir apmācīta un zinoša persona, kuras uzdevums ir atbalstīt indivīdu, iedrošināt, sniegt informāciju un, galvenais - būt līdzās, kad tas visvairāk nepieciešams.

 

Realizējot projektu, vēlamies sniegt atbalstu HIV-pozitīviem cilvēkiem ārstniecības pakalpojumu saņemšanai, veicinot līdzestību un palīdzot uzsākt ārstēšanas procesu. Pakalpojumu varēs saņemt gan HIV-pozitīvi cilvēki, gan ārstēšanā esošie HIV inficētie un personas, kurām no jauna uzstādīta HIV diagnoze Latvijas reģionos.

Šobrīd regulārs, ilglaicīgs līdzbiedra atbalsts tiek nodrošināts: Ogrā, Bauskā, Jūrmalā, Kuldīgā, atbalsts jaunajiem HIV inficētajiem sasaistei ar medicīnas iestādēm: Ogrē, Bauskā, Jūrmalā, Kuldīgā, Tukumā. Strādājam pie tā, lai veidotu sociālo mentoru atbalsta tīklu visā Latvijā, apzinot un iesaistot HIV Profilakses punktu darbiniekus palīdzības sniegšanā HIV inficētajiem, izvērtējot katras pilsētas specifiku un iespējamās atbalsta formas.

 

Kā tieši sociālais mentors var palīdzēt HIV skartajiem indivīdiem?

-) atbalstot emocionāli - uzklausot, iedziļinoties, iedrošinot uzsākt ārstēšanu;

-) palīdzot risināt sociālās problēmas, kopīgi vienojoties par rīcības plānu un, ja nepieciešams, piesaistot citus speciālistus;

-) palīdzot vizītes pieteikšanai pie veselības aprūpes speciālistiem;

-) nepieciešamības gadījumā, dodoties līdzi uz ārstniecības un/vai sociālās palīdzības iestādēm;

-) izskaidrojot jautājumus par zāļu lietošanu (saskaņā ar veselības aprūpes speciālista ieteikumiem) un ieteikumus dzīves kvalitātes uzlabošanai;

-) sadarbojoties ar indivīda ģimeni, ja tas nepieciešams. 

 

Mēs ļoti ceram, ka sociālo mentoru atbalsts palīdzēs mazināt pašizolāciju, noliegumu un stigmatizāciju HIV inficēto un arī viņu tuvinieku vidū. Ja zini , kādu, kuram šis pakalpojums nepieciešams, iedrošini ar mums sazināties.

Sociālos mentorus meklē pa tālruni:

29412855, 67243101 Rīgā

26062077 Pierīgā un Rīgā

27792685 Ogrē

29587896 Jūrmalā

22018451 Kuldīgā

29553751 Bauskā

22018451 Tukumā

 Vai rakstot: dialogs@diacentrs.lv

 Vairāk info www.diacentrs.lv

 

* Badijs: „tuvs draugs, kas pavada savu aizbilstamo visās aktivitātēs”, uzticams, labs draugs jeb biedrs. 

Atbalsta pakalpojums tiek nodrošināts pateicoties veselības aprūpes uzņēmuma „GlaxoSmithKline Latvia” atbalstam.

 


Ievietots: 18.09.2019, 12:25

 

Izzini nezināmo 4. Virtuālais buklets

Projekta "Izzini nezināmo 4"mērķis ir uzlabot HIV inficēto cilvēku dzīves kvalitāti,emocionālo pašsajūtu, veicināt viņu integrāciju sabiedrībā, mazinot paštigmatizāciju un izolāciju, iedrošinot dalīties savā pieredzē. Tā ietvaros tika sarīkots seminārs/nometne ģimenēm ar bērniem, kur ģimenē kāds ir HIV inficēts. Piedalījās 24 cilvēku tiešā mērķauditorija - ģimenes ar bērniem, kur kāds ir HIV inficēts un 5 nodarbību vadītāji - biedrības aktīvisti, sociālie darbinieki, psihologs.

Darbīgā un produktīvā pasākumu galarezultātu - virtuālo bukletu "Mani padomi pozitīvai dzīvei"- var apskatīt šeit


Ievietots: 01.08.2019, 16:28

 

Aktuāls projekts- HIV, līdzestība, ārstēšana

Šobrīd Latvjā viens no lielākajiem trūkumiem HIV ārstēšanas procesā ir tieši neapmierinoša pacienta līdzestība un motivācijas trūkums turpināt ārstēšanos, turklāt tikai aptuveni 35% no visām personām, kurām diagnosticēts HIV, saņem antiretrovīrusu terapiju zāļu formā, lai gan šo ārstēšanu kompensē valsts.

Situācijas uzlabošanai, biedrība "DIA+LOGS" sadarbībā ar „GlaxoSmithKlineLatvia” iepriekšējā gada izskaņā uzsāka projekta "Ārstēšanās pieejamības veicināšana sociāli atstumtajām riska grupām" realizēšanu.

Tā mērķis ir radīt politiski labvēlīgu vidi un motivēt pašvaldības ieviest pacientu līdzestības veicināšanas pakalpojumus HIV infekcijas ārstēšanā/pakalpojumu elementus galvenajām riska grupām (intravenozo narkotiku lietotājiem, viņu seksuālajiem partneriem, komercsesksā iesaistītām personām, bijušajiem ieslodzītajiem).

Projektā noteiktas 5 mērķpašvaldības: Rīga, Liepāja, Ventspils, Jelgava un Daugavpils, kurās tiks analizēta šī brīža situācija, apmācīti šo pašvaldību HIV profilakses punktu darbinieki, veikta mērķauditorijas informēšana, diskusiju organizēšana un citas ativitātes.

Mērķa grupas: primārā fokusmērķgrupa: ar HIV inficētas personas; sekundārā mērķgrupa – speciālisti, kuri savu darba pienākumu ietvaros sastopas ar augstām inficēšanās riskam pakļautām iedzīvotāju grupām.

 

Šis Projekts tiek īstenots sadarbībā ar veselības aprūpes uzņēmumu „GlaxoSmithKlineLatvia”.

 

                                                 

Ievietots: 24.03.2019, 15:46

 

DIA+LOGS paveiktais 2018
     

Ievietots: 07.03.2019, 16:05

 

Jau 30. reizi tiek atzīmēta Pasaules AIDS diena!

Uz/zini vai tev ir HIV (know your status) - pauž šī gada Pasaules AIDS dienas sauklis!

Ņemot vērā, ka Latvija ir visaugstākajā pozīcijā jaunatklāto HIV infekcijas gadījumu skaita ziņā, jāsaka, ka mūsu valsts situācijai šis ir ļoti trāpīgs aicinājums!

 

Imūndeficīta vīruss izplatās tik strauji, jo cilvēki nepārbaudās - neveic HIV testu.
Savukārt tas netiek darīts, jo:
-) parasti nav nekādu fizisku pazīmju, kas liecinātu par HIV vīrusa atrašanos organismā - cilvēka izskatā un pašsajūtā nav kādu būtisku izmaiņu;
-) nereti esam pārliecināti, ka "mani tas neskar", inficēšanās riskus attiecinot tikai uz noteiktām sabiedrības grupām (intravenozo narkotiku lietotājiem, komercseksa pakalpojuma sniedzējiem utt.)


BET - ir obligāti jāpārbaudās, ja:
-) tev ir (bija) dzimumattiecības (kaut vai vienu reizi);
-) tev ir bijusi saskare ar asinīm (piemēram, lietojot kopīgi šļirci);
-) esi veicis pedikīru/manikīru vai taisījis tetovējumu nelicencētā salonā.

 

Tuvākajā laikā aicinām Tevi veikt HIV testu (laicīgi atklājot infekciju to var daudz efektīvāk ārstēt), savukārt šodien - Pasaules AIDS dienas 30.gada dienā - aicinām iedegt svecīti, paužot savu atbalstu un izpratni. 
1.decembrī Anglikāņu Svētā Pestītāja baznīcā, Rīgā plkst. 18.30 notiks AIDS dienai veltīts sirsnīgs labdarības koncerts.

 

Plakātā ir apkopoti daudzu cilvēku vēlējumi un atbalsta vārdi, kurus rakstīja gan lieli gan mazi dažādos biedrības "DIA+LOGS" veidotajos pasākumos. Paldies, ka Tev rūp! Paldies, ka paud savu atbalstu! Kādam tas ir vairāk nepieciešams, nekā varam iedomāties!

 

 
Ievietots: 01.12.2018, 15:57

 

Preses konference un diskusija: “HIV-infekcija Latvijā: testēt, ārstēt, novērst!”

Biedrība “DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS”  rīko preses konferenci “HIV-infekcija Latvijā: testēt, ārstēt, novērst!” Pasaules AIDS dienas priekšvakarā 29. novembrī plkst. 11:00 Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā (Rīgā, Antonijas iela 1).


Preses konferencē piedalīsies: Jana Feldmane, Veselības ministrijas Vides veselības nodaļas vadītāja; Prof. Baiba Rozentāle, RAKUS Latvijas Infektoloģijas centra galvenā ārste; Aleksandrs Molokovskis, HIV-pozitīvs pacients un biedrības HIV.LV vadītājs; preses konferenci vadīs Ruta Kaupe, biedrības DIA+LOGS valdes priekšsēdētāja.

Ar š.g. 1.oktobri Latvijā ir atcelti visi ierobežojumi HIV-infekcijas ārstēšanas uzsākšanai, valsts sākusi īstenot vispāratzīto principu “testē-un-ārstē”, tas ir - piedāvāt pacientam zāles uzreiz pēc HIV diagnozes apstiprināšanas. Ir zinātniski pierādīts, ka viena no galvenajām HIV profilakses sastāvdaļām ir efektīva HIV-pozitīvu cilvēku ārstēšana. Tomēr motivācijas trūkums uzsākt un turpināt ārstēšanos, neapmierinoša pacienta līdzestība HIV ārstēšanas procesā paliek lielākie izaicinājumi HIV-pozitīvo veselības aprūpē Latvijā.  

“Šobrīd ir ļoti svarīgi panākt, lai Latvijas iedzīvotāji intensīvāk testētos uz HIV, nepieciešams paplašināt testēšanas iespējas, kā arī izstrādāt efektīvus un ilgtspējīgus risinājumus pacientu nosūtīšanai uz ārstēšanu”, uzsver Ruta Kaupe.    

“Neskatoties uz to, ka “vārti ir vaļā”, simtiem HIV-pozitīvo cilvēku nesteidzas ārstēšanu  pieprasīt, vai atsakās no tās, vai patvaļīgi pārtrauc lietot zāles. Man, jau 20 gadu garumā līdzestīgam pacientam, tas sāp. Valsts garantēta ārstēšana ļauj man dzīvot pilnvertīgu, jēgpilnu  dzīvi un es vēlos, lai visi pacienti izvēlās tādu, tiešām pozitīvu dzīvi”, saka Aleksandrs Molokovskis.

Pēc preses konferences notiks diskusija, kuras mērķis būs meklēt risinājumus un apspriest iespējamos modeļus pacientu motivēšanai ārstēties. Tiks uzklausīta arī Igaunijas galvaspilsētas kolēģu pieredze šajā darbā. Atklāšanas uzrunu teiks Prof. Baiba Rozentāle, īpaši atzīmējot  HIV-infekcijas sociālos aspektus un ārstēšanas ietekmi uz sabiedrības veselību.

Preses konference un diskusija tiek rīkotas projekta  “Ārstēšanās pieejamības veicināšana sociāli atstumtajām riska grupām” ietvaros, kas vērsts uz HIV pacientu līdzestību veicinošo pakalpojumu attīstību.


Informācija: Ruta Kaupe,

Biedrības DIA+LOGS valdes priekšsēdētāja,

Tel. 29412855

ruta.kaupe@inbox.lv


Pasākumi notiek ar GlaxoSmithKline Latvia, SIA atbalstu

LV/HIV/0036/18eIevietots: 28.11.2018, 18:34

 

Eiropas testēšanas nedēļa 2018!

Jau vairākus gadus novembra pēdējā nedēļā lielākajā daļā Eiropas valstu pastiprināti tiek akcentēta nepieciešamība veikt HIV testu. Latvijā ir viens no augstākajiem rādītājiem jaunatklāto HIV gadījumu skaita ziņā. Šīs starptautiskās akcijas mērķis ir veicināt sabiedrības informētību par to, cik svarīgi ir savlaicīgi un regulāri pārbaudīties. Tāpēc aicinām arī tevi veikt HIV testu jau šonedēļ!


Tas ir ātri un ērti:

-) nav nepieciešams uzrādīt personu apliecinošus dokumentus;

-) testa veikšana kopā ar nelielu konsultāciju ilgst aptuveni 15 minūtes;

-) nav speciāli jāpierakstās vai iepriekš jāpiesakās;

-) centrs "DIA+LOGS" atrodas pašā pilsētas centrā;

-) pie mums var veikt pārbaudi arī uz hepatītiem B un C, kā arī sifilisu;

-) tests ir par BRĪVU!

 

HIV var skart jebkuru un nav nekādu fizisku pazīmju, kas liecinātu par vīrusa atrašanos organismā. Vienīgais veids kā uzzināt - veikt testu uz HIV! Neatliec! Nāc pats un aicini savus līdzbiedrus.

 

Pilns saraksts ar vietām visā Latvijā, kur veikt testu skatāms šeit.

Vairāk par Eiropas testēšanas nedēļu šeit


Ievietots: 22.11.2018, 14:13

 

Ārstēšana bez ierobežojumiem

Šī gada 17.septembrī biedrības "Dia+Logs", "Apvienība HIV.lv", "AGIHAS", "Baltijas HIV asociācija" un "C hepatīta apvienība" pārstāvji tikās ar veselības ministri Andu Čakšu, lai pārrunātu jautājumus par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, kā arī diagnostikas un ārstēšanas iespējām. 


Tikšanās laikā veselības ministre Anda Čakša paziņoja, ka no 1. oktobra plānots uzsākt HIV-pozitīvo pacientu ārstēšanu uzreiz pēc diagnozes apstiprināšanas.


Aicinām HIV infekcijas pacientus doties uz Latvijas Infektoloģijas centru pārbaudīt savu imūnšūnu līmeni un uzsākt, iespējams, ilgi gaidīto ārstēšanu!

          

Ievietots: 06.10.2018, 19:49

 

Izzini nezināmo 3

No 17. līdz 19. jūlijam jau trešo gadu pēc kārtas norisinājās seminārs "Izzini nezināmo" ģimenēm, kurās kāds ir HIV inficēts.

 


Semināra mērķis ir sniegt zināšanas pieaugušajiem par HIV infekcijas aktualitātēm, sniegt prasmes savas situācijas uzlabošanai, uzlabot ģimenes emocionālo gaisotni, uzlabot emocionālo saskarsmi ar bērniem, kā arī mazināt to ģimeņu, kur ir kāds inficēts ar HIV, sociālo izolāciju, pašstigmatizāciju, veicinot viņu iekļaušanos sabiedrībā. 


Visiem semināra dalībniekiem bija iespēja piedalīties izglītojošās, attīstošās, relaksējošās nodarbībās pieaugušajiem un bērniem gan kopā, gan atsevišķi. Laikā, kad nenotika nodarbības, tika sniegtas individuālas konsultācijas - psihologa, sociālā darbinieka, "līdzīgs - līdzīgam" par dažādiem jautājumiem pēc dalībnieku vajadzībām.


Papildus tam, nometnes laikā dalībnieki arī dalījās savā pieredzē par to, kā viņi ikdienā sadzīvo ar HIV infekciju, kādas ir viņu problēmas un problēmu risinājumi. Tā rezultātā tapa virtuālais buklets "Kā es varu sev palīdzēt". Iespējams, citu pieredze un padomi spēs palīdzēt arī Tev!

 

Vasaras semināru vecākiem ar bērniem "Izzini nezināmo 3" atbalsta Latvijas Valsts meži un nodibinājums "Fonds Ziedot.lv" projekta "Sociālās palīdzības sniegšana" ietvaros (līg.Nr. 7.5/LVM/18/93).

                                                       

Ievietots: 01.08.2018, 15:12

 

Pasaules hepatīta diena
    

28. jūlijā tiek atzīmēta Pasaules hepatīta diena. Arī Latvijā šogad šī diena tiks sagaidīta īpaši - īstenojot testēšanās un sabiedrības informēšanas kampaņu "Nebaidies - testējies!". No 23. jūlija līdz pat 27. jūlijam dažādās Latvijas vietās iedzīvotājiem būs iespēja veikt anonīmus un bezmaksas B un C hepatīta eksprestestus, kā arī saņemt speciālista konsultācijas. 

 

Biedrībā DIA+LOGS testus varēsi veikt visu nedēļu:

Pirmdien plkst. 14:00-18:00

Otrdien plkst. 10:00-14:00

Trešdien plkst. 14:00-18:00

Ceturtdien plkst. 14:00-18:00

Piektdien plkst. 16:00-20:00

 

 

 

Informācija par citām testēšanas vietām Latvijā

SPKC veidots informatīvs materiāls par B hepatītu

SPKC veidots informatīvs materiāls par B, C hepatītu, HIV/AIDS un STI


Ievietots: 22.07.2018, 23:14

 

DIA+LOGS LAMPĀ

3. jūlijā DIA+LOGS komanda devās uz Cēsīm, lai jau trešo gadu pēc kārtas piedalītos sarunu festivālā LAMPA.

 

Lomu spēļu darbnīcā "Un kā viņa ādā justos Tu?" pusotras stundas garumā izspēlējām divas lomu spēles un novadījām tām sekojošas divas diskusijas par tēmu DISKRIMINĀCIJA. Mūsu komandai bija liels prieks darboties ar atsaucīgajiem apmeklētājiem un kopīgi risināt dažādus ar diskrimināciju un iecietību saistītus jautājumus. Uz tikšanos nākamajā LAMPĀ!

 

 

Foto apskatu meklē šeit.

          


Ievietots: 22.07.2018, 22:44

 

Atbalsti, nenosodi! | Filma + diskusija

26. jūnijs katru gadu tiek atzīmēts kā Starptautiskā diena pret narkotisko vielu izplatīšanu un nelegālu apriti. Šajā dienā sabiedrība tiek informēta par galvenajām narkotiku izraisītajām problēmām un aktualitātēm. Savukārt nevalstiskā sektora aktīvisti 26. jūnijā īsteno globālu interešu aizstāvības kampaņu "Atbalstīt. Nenosodīt" ("Support. Don't punish"), kurā aicina uzlabot narkotiku apkarošanas politiku un informē sabiedrību par humānas narkopolitikas nepieciešamību. 

 

Arī mēs esam nolēmuši pievienoties šai kampaņai un ielūdzam Tevi uz pasākumu "Atbalsti, nenosodi!". Tā laikā tiks demonstrēta filma "Trīs cerības" un notiks diskusija "Vai narkotiku lietošanu vajag krimināli sodīt?".


KUR? Kaņepes kultūras centrā, Skolas ielā 15, Rīgā

KAD? 26. jūnijā plkst. 14:00-16:00

Pasākums ir atklāts un bezmaksas visiem apmeklētājiem. 


Saziņai un sīkākai informācijai: 
Agita Sēja 28632639, agita.seja@inbox.lv; 
Aleksandrs Molokovskis 26062077, molokovskis@gmail.com

    

Ievietots: 25.06.2018, 16:40
(0 Atsauksmes)

 

DIA+LOGS pret smēķēšanu

Šī gada 31. maijā visā pasaulē tiks atzīmēta "Pasaules diena bez tabakas". Par godu šai dienai informatīvi izglītojošus pasākumus gan jauniešiem, gan pieaugušajiem, lai veicinātu veselīgu un no atkarībām brīvu dzīvesveidu, piedāvās arī Ogres novada pašvaldība. Pasākumus īstenos biedrības DIA+LOGS speciālisti un īpaši apmācīti jaunieši.

 

Pirmdien, 28. maijā, Pasaules dienas bez tabakas aktivitātes norisināsies Madlienas vidusskolā un Meņģeles skolā. Skolēniem būs iespēja iesaistīties informatīvi atraktīvās nodarbībās un to laikā uzzināt par smēķēšanas izplatību Latvijā un pasaulē, smēķēšanas radītajām sekām, kā arī kopīgi atrast veselīgas alternatīvas smēķēšanai.

Savukārt 31. maijā par dzīvi bez tabakas tiks informēti Ogres visu vecuma grupu iedzīvotāji. Centrālajā laukumā iedzīvotājiem no plkst. 11:00-13:00, papildus izglītojošajām aktivitātēm, būs iespēja veikt arī pulsa oksimetrijas testu, ar kura palīdzību var noskaidrot asins piesātinājumu ar skābekli, un izdarīt veselīgu izvēli – iemainīt cigareti pret burkānu.

 

Visas piedāvātās aktivitātes ir bez maksas. Būsi laipni gaidīts!

 

 

 

Kampaņa finansēta ar ESF projekta „Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” atbalstu (Identifikācijas Nr 9.2.4.2/16/I/031).

                                                                        

Ievietots: 27.05.2018, 14:23

 

2017. gada statistika

Lai turpinātu virzīties uz priekšu, ik pa laikam ir jāapstājas, jāpaskatās atpakaļ un jāizvērtē paveiktais. 

Esam apkopojuši 2017. gadā izdarīto skaitļos un saprotam, cik liels un atbildīgs darbs turpināsies šogad! 

 


Ievietots: 27.03.2018, 22:46

 

Pasaules tuberkulozes diena

 
Vairāk informācijas par visiem Tuberkulozes dienai veltītajiem pasākumiem meklē ŠEIT


Ievietots: 13.03.2018, 01:47

 

DIA+LOGS izglīto

Marta sākumā DIA+LOGS struktūrvienība, mācību centrs "Izaugsme", viesojās Ogrē, kur vadīja izglītojošu divu dienu nometni - darbnīcu. Darbnīcā Ogres novada jaunieši guva zināšanas par seksuāli reproduktīvo veselību, kā arī atkarībām. Aktīvajiem nometnes dalībniekiem - jauniešiem - bija iespēja ne tikai iegūt informāciju, bet arī radoši darboties, diskutēt un rast atbildes uz visiem ar tēmu saistītiem jautājumiem.

 

Paši nometnes dalībnieki atzīst, ka tā bijusi iespēja divās dienās uzņemt lielu un saturīgu informācijas apjomu, par kuru kautrējas runāt skolotājas un cits ikdienas mācību personāls.

Darbnīcu vadīja lektores Ruta Kaupe un Agita Sēja.

 

Pasākumu jauniešiem organizēja Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres namsaimnieks" Veselības veicināšanas nodaļa jeb Oveselība projekta "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļu atbalstu. Projekts tika īstenots sadarbībā ar Ogres novada Jauniešu domi un Bērnu un jauniešu centru.

 

Lasi vairāk!

 

Ja arī Tu vēlies pieteikt apmācības par dažādām tēmām savam kolektīvam, ieskaties "Izaugsme" mājas lapā vai raksti uz dialogs@diacentrs.lv

 

Attēlā - Ruta Kaupe ar Ogres novada jauniešiem


Ievietots: 09.03.2018, 08:34

 

Piemiņai
Ar skumjām ziņojam, ka 25. februārī mūžībā aizgājis viens no pirmajiem un ilggadējiem biedrības "DIA+LOGS" ielu darbiniekiem Aleksandrs Samarins. 

Ievietots: 27.02.2018, 23:46

 

Terapija ātrāk

Ar 2018. gada sākumu notikušas pozitīvas izmaiņas HIV pacientu ārstēšanā – papildu finansējums budžetā ļāvis paaugstināt CD4 šūnu skaitu, ar kuru var uzsākt valsts apmaksātu terapiju – šobrīd tās ir 500 CD4 šūnas. Līdz šim valsts apmaksāta ārstēšana tika nodrošināta tikai tiem pacientiem, kuriem CD4 šūnu skaits bija 350 un zemāks.


Aicinām HIV infekcijas pacientus doties uz Latvijas Infektoloģijas centru pārbaudīt savu imūnšūnu līmeni un, iespējams, uzsākt ilgi gaidīto ārstēšanu!


Ievietots: 16.01.2018, 15:07

 

DIA+LOGS novēl...

DIA+LOGS komanda Jaunajā 2018. gadā visiem novēl radošu garu, enerģiju, gribasspēku, veiksmi, bagātību un galvenais - VESELĪBU!

 

Lai mums visiem kopā izdodas!

 

 

 

Tava DIA+LOGS komanda


Ievietots: 29.12.2017, 17:10

 

Ziemassvētku sveiciens

                                                               


Ievietots: 24.12.2017, 13:13

 

Pasaules AIDS diena

Jau 29.reizi visa pasaule 1.decembrī atzīmē Pasaules AIDS dienu. Arī Latvijā ik gadu tiek rīkotas dažādas aktivitātes, lai šajā dienā informētu sabiedrību, veicinātu testēšanās aptveri, kā arī veicinātu iecietību pret HIV inficētajiem un AIDS slimniekiem.

 

Kas notiek šogad?

 • Plkst. 14.00–16.00 Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), sadarbībā ar biedrību “DIA+LOGS”, aicina ikvienu interesentu anonīmi un bez maksas uzzināt savu HIV statusu īpaši izveidotā pop-up testēšanās kabīnē Rīgas dzelzceļa stacijā, centrālajā zālē, 1.stāvā (Stacijas laukumā 2). Paralēli eksprestesta veikšanai iedzīvotājiem būs iespēja uzzināt vairāk par HIV infekciju un tās profilaksi.
 • Visas dienas garumā Latvijas Sarkanā krusta jaunatne aicina piespraust pie apģērba sarkano lentīti, nofotografēties, dalīties ar foto savā Facebook (arī citu soc.tīklu) profilā, pievienojot vienotu ierakstu un aicinot draugus darīt to pašu.
 • Plkst. 19.00-21.00 biedrība "AGIHAS" jau 2.gadu rīko labdarības koncertu un balvas "Glāsts" pasniegšanas ceremoniju. Koncerts notiks Rīgas Anglikāņu Svētā Pestītāja baznīcā un tajā uzstāsies tādi sabiedrībā zināmi mūziķi kā Daumants Kalniņš, Ieva Kerēvica, Sergejs Jēgers, Aija Vītoliņa un citi. Ieeja par ziedojumiem, kas paredzēti HIV pozitīvu sieviešu un viņu mazuļu atbalstam. Vairāk informācijas meklē ŠEIT
 • Plkst 21:00 pēc koncerta biedrība "DIA+LOGS" aicina piedalīties sveču laternu gājienā no Anglikāņu baznīcas līdz AIDS mirušo piemiņas stēlai (pretī t/c ORIGO).

 

Būsi laipni gaidīts pasākumos!

             

Ievietots: 01.12.2017, 10:27

 

Pētījums

Piedalies biedrības "Baltijas HIV asociācija" pētījumā! 


Ja esi vīrietis virs 18 gadiem un Tev ir seksuālas attiecības ar citu vīrieti, piedalies pētījumā par inovatīvu HIV testēšanas aktivitāšu izmēģinājumu un par atkarības vielu lietošanu un asociēto infekciju izplatību vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, populācijā.

 

Kas Tev jādara?

 • Zvani uz tālruni 29630960 un sarunā konkrētu laiku, kad varēsi ierasties (darba dienās no plkst. 17.30, sestdienās – no plkst. 11.00)
 • Ierodies savā laikā Testpunktā, Stabu ielā 19, Birojs II, Rīgā
 • Aizpildi anonīmu anketu, veic HIV testu un saņem dāvanu karti par savu, kā arī par drauga, kuru būsi piesaistījis pētījumam, dalību
 • Papildus varēsi veikt sifilisa un hepatītu eksprestestus bez maksas

 

Piedalies! Mums ir svarīga Tava pieredze!


Ievietots: 20.11.2017, 14:46

 

HIV testēšanas nedēļa

 

No 17.novembra līdz 24.novembrim visā Eiropā un arī Latvijā notiek HIV testēšanas nedēļa. Izmanto iespēju un veic BEZMAKSAS HIV eksprestestu, kā arī saņem speciālista konsultāciju un esi pārliecināts par savu veselību!

 


Arī DIA+LOGS piedalās, un pie mums testu varēsi veikt:

 

 17.novembrī no plkst. 15:00 līdz 19:00
 21.novembrī no plkst. 10:00 līdz 14:00
 22.novembrī no plkst. 14:00 līdz 18:00
 23.novembrī no plkst. 14:00 līdz 18:00
 24.novembrī no plkst. 16:00 līdz 20:00

 

 

 

ZINI SAVU STATUSU!Ievietots: 21.11.2017, 17:34

 

DIA+LOGS lepojas!

 

26.oktobrī Latvijas Ārstu biedrības rīkotajā "Veselības gada balvas 2017" ceremonijā bijām vieni no 10 laureātiem un saņēmām balvu par nozīmīgu ieguldījumu pacientu atbalstam un sabiedrības izglītošanu!

 

 

"Veselības gada balvu" pirms pieciem gadiem nodibinājusi Latvijas Ārstu biedrība, un to piešķir par nozīmīgu ieguldījumu tautas sporta attīstībā, Latvijas ekoloģijā un vides veselībā, par veselīga uztura ražošanu, par profilakses darbu sabiedrības veselības veicināšanā u.c.

 

Pirmo reizi 15 gadu laikā DIA+LOGS ticis pie tik augsta novērtējuma, un par to mums ir milzīgs gandarījums un patiess prieks!

 

Paldies visai DIA+LOGS komandai un mūsu atbalstītājiem - jūs esat paši labākie! Turpinām neatlaidīgi strādāt un tiekties uz mērķu sasniegšanu!

 

Lasi vairāk par pasniegtajām balvām


                                                                                                                                                                                                                    Foto: Ernests Dinka, Saeimas Administrācija

  Fotoattēlā: Agita Sēja (no kreisās), Romualds Ražuks - Saeimas Sabiedrības veselības apakškomisijas priekšsēdētājs, Ruta Kaupe


Ievietots: 27.10.2017, 17:47

 

Vēstule HIV inficētam cilvēkam

Vairāku gadu garumā DIA+LOGS uz dažādiem pasākumiem un akcijām līdzi sev ņēma lielu, sarkanu kartona lapu, mazas sarkanas papīra lapiņas un piespraudītes. Diemžēl neskaitāmas reizes laikapstākļu neatbilstības vai vietas nepietiekamības dēļ šos sagatavotos materiālus tā arī nācās atstāt neizņemtus no maisiņa vai mašīnas bagāžnieka. Tomēr reizēs, kad viss sagatavotais tika celts saules gaismā, pa daļām tapa kas vienots un nozīmīgs, proti, sarkanās lentītes formā veidots sabiedrības vēlējums - kopīga vēstule HIV inficētiem cilvēkiem.

 

Lai šie sirsnīgie vēlējumi nonāk pie tiem, kam tie visvairāk nepieciešami! 


Lasi tālāk, lai apskatītu visus vēlējumus!

Lasīt tālāk…
Ievietots: 08.10.2017, 23:06

 

Uzmanību!


Ievietots: 14.09.2017, 17:25

 

Izzini nezināmo 2

Foto atskats uz 3.- 5. jūnijam notikušo semināru "Izzini nezināmo 2" ģimenēm, kurās kāds ir HIV inficēts.

Fotogrāfijas no radošajām darbnīcām, aktivitātēm un pasākumiem.

Projekta "Izzini nezināmo 2" mērķis - HIV inficēto cilvēku integrācija sabiedrībā, sarīkojot nometni/semināru ģimenēm, kur kāds ir HIV inficēts. 

 

 

       
Projektu "Izzini nezināmo 2" atbalsta nodibinājums "Fonds Ziedot.lv" (līg.Nr. 7.5/LVM/17/49), projekta "Sociālās palīdzības sniegšana" ietvaros. 

 

Lasi tālāk, lai apskatītu pārējos foto!

 
Lasīt tālāk…
Ievietots: 20.07.2017, 15:12

 

Virtuālā avīze "Es sabiedrībai, sabiedrība - man"

        No 3. līdz 5.jūnijam norisinājās seminārs "Izzini nezināmo 2" ģimenēm, kurās kāds ir HIV inficēts. Tā laikā dalībnieki iesaistījās izglītojošās, attīstošās, relaksējošās nodarbībās pieaugušajiem un bērniem gan kopā, gan atsevišķi, tā mazinot HIV inficēto izolēšanos un pašstigmatizāciju.


       Semināra laikā tapusi arī virtuālā avīze, kurā tiek analizēts, kāda šobrīd ir sabiedrības un līdzcilvēku attieksme pret HIV infekciju un inficētiem cilvēkiem, kā arī tiek skaidrots, kā šī attieksme veidojusies no vēsturiskā skatu punkta. Avīzē arī apkopota HIV inficētu cilvēku pieredze par sabiedrības, līdzcilvēku attieksmi, kā arī pašu nostāju. Avīze papildināta ar fotoattēliem no ģimeņu vasaras semināra vecākiem ar bērniem „Izzini nezināmo 2”.

     
Spied šeit vai uz attēla, lai apskatītu virtuālo avīzi.
       
Projektu "Izzini nezināmo 2" atbalsta nodibinājums "Fonds Ziedot.lv" (līg.Nr. 7.5/LVM/17/49), projekta "Sociālās palīdzības sniegšana" ietvaros. 

 

                                                                                     

Ievietots: 13.07.2017, 22:18

 

Apmācību iespēja!

Piedāvājam profesionālās pilnveides programmu darbam ar stigmatizētajām pacientu grupām: „Draudzīgs atbalsts HIV-pozitīvam cilvēkam”

 

 
Aicinām medicīnas un sociālās jomas speciālistus, studentus un praktiķus, ar dzīves aicinājumu palīdzēt otram, pieteikties praktiskā 48 stundu apmācību kursā, papildinot savas zināšanas un prasmes, lai darbā vai ikdienas saskarsmē kļūtu par saprotošu un varošu atbalstu līdzcilvēkiem, kuru dzīves ietekmē HIV/AIDS.


Programmu meklē šeit 

Pieteikuma anketu meklē šeit


Ja esi ieinteresēts iesaistīties, līdz 1. augustam sūti pieteikuma anketu vai jautājumus neskaidrību gadījumā uz biedrības DIA+LOGS e-pastu:dialogs@diacentrs.lv vai zvani: tālr. 67243101 (ofiss), 29412855 (Ruta).

Lasīt tālāk…
Ievietots: 29.06.2017, 20:52
(0 Atsauksmes)

 

Sarunu festivāls LAMPA

Jau otro gadu DIA+LOGS pašā vasaras karstumā piedalīsies Sarunu festiālā LAMPA! Šogad LAMPĀ mūsu pasākumus var meklēt abās festivāla norises dienās, turklāt arī veselās divās teltīs. 

 

Piektdien, 30.jūnijā un sestdien, 1.jūlijā, teltī "Bauda" diskutēsim par HIV inficētu cilvēku lomu sabiedrībā, gāzīsim dažādus ar HIV saistītus mītus, kā arī vienosimies kopīgas vēstules rakstīšanā HIV inficētam cilvēkam.

Savukārt LAPAS teltī 30.jūnija pašā vakarā iejutīsimies dažādos sabiedrības locekļu tēlos, izspēlējot lomu spēles un mēģinot izprast, kādēļ jābūt iecietīgiem pret ikvienu! 

 

Mūsu pasākumu laikus meklē šeit 
Pilnu festivāla programmu meklē šeit 

 

TIEKAMIES CĒSĪS!


Ievietots: 29.06.2017, 16:49

 

Sveiciens Līgo svētkos!


Ievietots: 23.06.2017, 16:58

 

DIA+LOGS ciemiņi
 

Piektdien, 12.maijā, priecājāmies kārtējo reizi uzņemt mūsu draugus no Zviedrijas - sociālā darba studentus.
Ir sajūta, ka ar katru jaunu grupu interese par mūsu darbu un HIV skarto cilvēku dzīvi pieaug.

Vēlamies pateikt paldies studentiem, kuri ik reizi, ierodoties ar dažādiem jautājumiem un neviltoto novērtējumu, ļauj sajust mūsu paveiktā darba lielo vērtību! 

 

                                             


Ievietots: 15.05.2017, 14:33
(0 Atsauksmes)

 

Projekta “Narkotiku politikas ietekmes izvērtēšana pārmaiņām Centrāleiropā un Austrumeiropā” pirmā tikšanās

Šodien, 26.maijā, norisināsies pirmā apaļā galda diskusiju sanāksme ar dažādu institūciju pārstāvjiem Eiropas Komisijas finansētā projekta “Narkotiku politikas ietekmes izvērtēšana pārmaiņām Centrāleiropā un Austrumeiropā” ietvaros, kuru īsteno biedrība DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS, sadarbībā ar Eirāzijas Kaitējuma mazināšanas tīklu (EHRN), kā arī Igaunijas un Lietuvas partneriem. 


Kā jau ziņots, projekta virsmērķis ir izstrādāt narkotiku politikas ietekmes novērtēšanas mehānismu, lai veicinātu atklātu, caurskatāmu un uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanu, galvenokārt koncentrējoties uz sabiedrības veselības un cilvēktiesību aspektu uzlabošanu.

Projekta īstenošana plānota līdz 2018.gada nogalei un kopumā tajā ietverti trīs galvenos virzienus:
•       atkarīgo personu rehabilitācijas pieejamības uzlabošana;
•       ar intravenozo narkotiku lietošanu saistīto kaitējuma mazināšanas pakalpojumu uzlabošana;
•       sodu politikas pārskatīšana par noziegumiem, kas saistīti ar narkotiku izmantošanu personīgām vajadzībām.

          


Ievietots: 26.05.2017, 08:34

 

Projekts “Narkotiku politikas ietekmes izvērtēšana pārmaiņām Centrāleiropā un Austrumeiropā”

Biedrība DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS, sadarbībā ar Eirāzijas Kaitējuma mazināšanas tīklu (EHRN), kā arī Igaunijas un
Lietuvas partneriem, ir uzsākusi īstenot Eiropas Komisijas finansētu projektu “Narkotiku politikas ietekmes izvērtēšana pārmaiņām Centrāleiropā un Austrumeiropā” (HOME/2015/JDRU/AG/DRUG/8847).


Projekta virsmērķis ir izstrādāt narkotiku politikas ietekmes novērtēšanas mehānismu, lai veicinātu atklātu, caurskatāmu un uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanu, galvenokārt koncentrējoties uz sabiedrības veselības un cilvēktiesību aspektu uzlabošanu.

 


Lasīt tālāk…
Ievietots: 03.04.2017, 14:28

 

Pasaules Tuberkulozes diena

 

Tuvojoties Pasaules Tuberkulozes dienai 24. martā, jau trešo gadu Rīgas domes Labklājības departaments sadarbībā ar Latvijas Tuberkulozes fondu Rīgas pilsētā organizē informatīvu akciju, kuras ietvaros no 20. līdz 28. martam ikviens iedzīvotājs varēs saņemt bezmaksas speciālista konsultācijas par tuberkulozi, plaušu slimību veselību un profilaksi, kā arī pēc nepieciešamības veikt krēpu testu.


Arī pie mums, DIA+LOGS centrā, 27.martā no plkst.12:00-18:00 un mobilās vienības autobusā 28.martā būs iespēja saņemt konsultācijas un veikt krēpu testu bez maksas.


Vairāk informācijas par akciju un piedāvātajām iespējām šeit


Ievietots: 14.03.2017, 10:20

 

Busiņš

2016.gada nogale mūs īpaši iepriecināja ar kādu sen gaidītu un ļoti nepieciešamu notikumu – mēs kļuvām par jauna mobilā busa īpašniekiem! Saskaņā ar plānoto, mūsu jaunā Mobilā vienība Nr.2 sākot ar 21. janvāri „iziet ielās”, sniedzot HIV profilakses un kaitējuma mazināšanas pakalpojumus intravenozo narkotiku lietotājiem Rīgā un Pierīgas rajonos. Pakalpojumi tiek nodrošināti SPKC finansētā projekta “HIV un pavadošo infekcijas slimību profilakses un kaitējuma mazināšanas pakalpojumu mobilajā vienībā un ielu darbā Rīgā un Pierīgā” ietvaros, saskaņā ar noslēgto līgumu ar Eiropas Komisijas Patērētāju, veselības lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūru (CHAFEA) projekts “HIV un pavadošo infekcijas slimību profilakse un kaitējuma mazināšana” (HA-REACT).

 

Jaunās mobilās vienības maršruti:  

                                                      

Ja zini kādu aktuālu narkotiku lietotāju pulcēšanās vietu, kur nepieciešami mūsu Mobilās vienības pakalpojumi un vajag savākt izmētātas izlietotās šļirces, dod mums ziņu, lai varam savos maršrutos iekļaut arī šīs vietas.

Zvani +371 67243101 vai raksti uz dialogs@diacentrs.lv


Ievietots: 25.01.2017, 13:46

 

Rezolūcija

 

Biedrības „DIA+LOGS” 2016.gada 29.novembrī rīkotajā Pasaules AIDS dienai veltītajā konferencē „Līdzestība Latvijā: vai varam savādāk? vai varam labāk?” dalībnieku priekšlasījumus sniedza un noslēguma diskusiju panelī piedalījās infekcijas slimību un narkoloģijas ārsti, Veselības ministrijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes un nevalstisko organizāciju eksperti; rezultātā tika fiksētas esošās problēmas cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas jomā, tostarp, pacientu līdzestības trūkums, identificēti šķēršļi līdzestībai, kā arī sniegti priekšlikumi to mazināšanai, kas viss tika apkopots vienotā rezolūcijā un iesniegts Veselības ministrijā.

 

Rezolūciju lasi šeit 

 

Lasīt tālāk…
Ievietots: 25.01.2017, 10:37

 

Gripas vakcīna!

 

Piedāvājam HIV-pozitīviem cilvēkiem un cilvēkiem, kuri pakļauti lielam inficēšanās ar HIV riskam, mūsu centrā bez maksas vakcinēties pret gripu.

 

Medmāsas darba laiks: pirmdienās, trešdienās, ceturdienās 14:00 - 18:00; otrdienās 10:00 - 14:00; piektdienās 16:00 - 20:00.


Ievietots: 10.01.2017, 12:17

 

Jaunā Gada vēlējums!

                                                                                 


Ievietots: 02.01.2017, 21:06

 

Sagaidot Pasaules AIDS dienu

Vēja spārniem tuvojas 1.decembris - Pasaules AIDS diena! Arī šogad pašmāju HIV/AIDS nozarē darbojošās biedrības un organizācijas parūpējušās, lai šī diena nepaliktu neatzīmēta!

Šeit mūsu novembra ziņu lapas speciālizlaidumā aktivitāšu saraksts, kur redzami pasākumi gan 1.decembrī, gan sagaidot to! 

 


Ievietots: 22.11.2016, 16:23

 

Noslēdzies projekts "Dziedam kopā"!
1.decembrī visa pasaule jau kopš 1988.gada atzīmē Pasaules AIDS dienu. Šī diena katru gadu ir kā iespēja cilvēkiem apvienoties kopīgā cīņā pret HIV izplatību, izrādīt atbalstu HIV inficētajiem un pieminēt no AIDS mirušos. 
Biedrība “DIA+LOGS – Atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS” šogad, sagaidot Pasaules AIDS dienu, īstenojusi projektu “Dziedam kopā”, kura mērķis ir veicināt sabiedrības iecietību pret HIV inficētajiem, iesaistot sabiedrībā pazīstamus mūziķus, biedrības DIA+LOGS brīvprātīgos un HIV inficētus cilvēkus radošās izpausmēs – dziesmas ierakstīšanā, un videoklipa izveidē. Ar šo projektu un dziesmu vēlamies izrādīt atbalstu HIV inficētajiem un mazināt HIV inficēto stigmatizāciju, veicinot sabiedrības iecietību, kā arī pievērst uzmanību un aktualizēt augsto HIV izplatību Latvijā kopumā.

HIV ir infekcijas slimība, kas nešķiro un var skart ikvienu, gluži kā jebkura cita slimība, tad kādēļ mēs bieži vien to uztveram atšķirīgi? Lai šī dziesma kalpo kā atgādinājums, ka mūsu sabiedrība spēj būt iecietīga, nešķiro cilvēkus un priecājas uzsmaidīt ik katram! Jo mēs visi varam dziedāt kopā!

Projekts tapis pateicoties Rīgas domes Labklājības departamentam, prezervatīvu zīmolam "One Touch", Dirty Deal Teatro un Sajūtu virtenēm "Cherry Picking"! 

Lasīt tālāk…
Ievietots: 05.12.2016, 13:44

 

Mācību centra "Izaugsme" mājaslapas atklāšana!

 

Ar lielu prieku svinīgi paziņojam par mūsu mācību centra "Izaugsme" mājaslapas atklāšanu! 

 

Mājaslapā var iepazīties gan ar mācību centra "Izaugsme" pasniedzēju komandu, gan esošo apmācību programmu piedāvājumu, gan apskatīt jau veiksmīgi notikušus un izlolotus projektus. Laika gaitā mājaslapa tiks papildināta ar jauniem piedāvājumiem un aktualitātēm.

 


Ienāc un izvēlies, ko jaunu Tu vari sniegt sev vai saviem darbiniekiem! 

Jo mūsu zināšanas un prakse ir jūsu IZAUGSMES avots!

www.apmacibasizaugsme.lv

 

 

Ar lielu prieku svinīgi paziņojam par mūsu mācību centra "Izaugsme" mājaslapas atklāšanu!

Mājaslapā var iepazīties gan ar mācību centra "Izaugsme" pasniedzēju komandu, gan esošo apmācību programmu piedāvājumu, gan apskatīt jau veiksmīgi notikušus un izlolotus projektus. Laika gaitā mājaslapa tiks papildināta ar jauniem piedāvājumiem un aktualitātēm.

Ienāc un izvēlies, ko jaunu Tu vari sniegt sev vai saviem darbiniekiem! Jo mūsu zināšanas un prakse ir jūsu IZAUGSMES avots!

   

Ievietots: 01.11.2016, 23:35

 

Latvijas ziņojums

Noslēdzies EHRN (Eurasian Harm Reduction Network) finansēts projekts, kura rezultātā ir tapis ziņojums par situāciju narkotiku politikas jomā, reformām un to ietekmi uz veselības un cilvēktiesību aspektiem personām, kuras lieto narkotikas, Latvijā. 

 

Šeit apskatāms ziņojums latviešu valodā -  EHRN__FINAL_zinojums_LV.pdf 

Šeit apskatāms ziņojums angļu valodā -  EHRN_FINAL_Report_ENG.pdf 


Ievietots: 15.09.2016, 18:41

 

Mācību centra "Izaugsme" apmācību kurss

2016. gada 2. un 06.septembrī notiks mācību centra "Izaugsme" treneru prasmju apmācību kurss "Apmācīt-prasme". Programma sastāvēs no 2/3 teorijas, vingrinājumiem, lomu spēlēm, diskusijām, savukārt 1/3 laika tiks veltīts trenera prasmju praktiskai apguvei ar video filmēšanu un analīzi. Vienlaicīgi šis apmācību seminārs darbosies arī kā potenciālo sadarbības pasniedzēju komandas saliedēšana veicinātājs.


Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas Valsts budžeta līdzekļiem.


Ievietots: 01.09.2016, 20:29

 

Pētījuma gala ziņojums

Kohortas pētījuma par narkotiku lietošanas paradumiem un tendencēm Latvijā gala ziņojums pieejams SPKC mājas lapā http://www.spkc.gov.lv/file_download/3224/2014_kohortas_zinojums_full_final.pdf 


Šī pētījuma īstenošanā biedrībai DIA+LOGS bija vadošā loma, aptaujājot mērķauditoriju un sasniedzot plašu respondentu loku. 


Ievietots: 19.07.2016, 13:59

 

Tiek uzsākts jauns projekts!

Tiek uzsākts Sabiedrības integrācijas fonda no Latvijas Valsts budžeta līdzekļiem atbalstīts projekts "Mācību centra „Izaugsme” attīstība" (Līguma Nr. 2016.LV/NVOF/DAP/MAC/044/23), kura laikā tiks mērķtiecīgi attīstīta mācību centra „Izaugsme” darbība gan stiprinot iekšējo kapacitāti un ilglaicību, gan iedibinot sadarbību ar citām HIV saistītām NVO, lai veicinātu arī šo NVO izaugsmi, HIV/AIDS lauka sadarbību un kopienu iesaisti. 

 

Projekta vispārīgais mērķis ir sekmēt HIV infekcijas apdraudēto kopienu un saistīto jomu speciālistu mērķtiecīgu informēšanu, izglītošanu un iesaisti, lai mazinātu dramatisko HIV izplatību un ietekmi uz HIV inficēto dzīves kvalitāti Latvijā. 


Projekta laikā tiks likti pamati mērķtiecīgai darbībai, reģistrējot mācību centru par izglītības iestādi un izstrādājot attīstības stratēģiju, piesaistot pieredzējušu NVO sektora un izglītības jomas ekspertu 2 dienu stratēģijas izstrādes un pasniedzēju komandas saliedēšanas pasākumā. Tiks uzrakstīts stratēģijas dokuments.

 

Tiks veidots apmācīts ieinteresēto organizāciju sadarbības tīkls un praktiski resursi regulārai apmācību darbībai, padziļināti apmācot pasniedzēju komandu – gan DIA+LOGS piesaistītos, gan citās ar HIV jomu saistīto NVO darbojošos potenciālos pasniedzējus 2 dienu apmācību treniņā, pilnveidojot pasniedzēju prasmes un veicinot sadarbību.

 

Tiks izveidots apmācību sadarbības NVO neformālais tīkls: vienojoties par partnerību, savstarpējo sadarbību un komunikāciju un izveidojot mājas lapu apmācību darba platformai.

 

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas Valsts budžeta līdzekļiem. 

Ievietots: 12.07.2016, 10:59

 

Seminārs "Izzini nezināmo"

No 3. līdz 5.jūnijam norisinājās seminārs "Izzini nezināmo" ģimenēm, kurās kāds ir HIV inficēts. Tā laikā dalībnieki iesaistījās izglītojošās, attīstošās, relaksējošās nodarbībās pieaugušajiem un bērniem gan kopā, gan atsevišķi, tā mazinot HIV inficēto izolēšanos un pašstigmatizāciju.

 

Pasākuma laikā tika apkopota arī HIV inficēto pieredze dažādu problēmu risināšanā un izveidots virtuāls buklets „HIV inficētā padomu krājums”. Bukletu vari apskatīt šeit - http://eepurl.com/b7MOrf un tas ir papildināms.

 

Ģimeņu vasaras seminārs vecākiem ar bērniem „Izzini nezināmo” tapis pateicoties Latvijas Valsts Meži atbalstam.

Lasīt tālāk…
Ievietots: 09.07.2016, 10:32

 

HIV inficētā padomu krājums

Klajā nācis virtuālais buklets "HIV inficētā padomu krājums", kas tapis ģimeņu vasaras seminārā vecākiem ar bērniem "Izzini nezināmo"pateicoties "Latvijas Valsts meži" atbalstam.

Šajā virtuālajā bukletā ir apkopotas dažas problēmas un to risinājumi, ar ko dalījās HIV inficētie cilvēki. Paldies visiem, kuri bija gatavi dot savu pieredzi!


Bukletu ir iespējams papildināt. Mēs priecāsimies, ja dalīsies ar savu pieredzi.
Varbūt kāds tieši to ir meklējis...

 
Raksti: agita.seja@inbox.lv vai dialogs@diacentrs.lv

 

Lai apskatītu bukletu, spied šeit vai lasi tālāk! 

 
Lasīt tālāk…
Ievietots: 29.06.2016, 15:45

 

DIA+LOGS Sarunu festivālā LAMPA

 

Satiec biedrību DIA+LOGS Sarunu festivālā LAMPA!


DIA+LOGS festivāla 1. dienā – 1.jūlijā piedalīsies pasākumā ar sarunu un radošo darbnīcu. Būs gan publiska diskusija par aizspriedumiem, kas valda Latvijas sabiedrībā saistībā ar HIV inficētiem cilvēkiem, gan kopīgas vēstules HIV inficētam cilvēkam rakstīšana, savukārt paši mazākie apmeklētāji varēs izpausties radoši – zīmēt, krāsot un līmēt par tēmu “dažādība”.

 

Pats festivāls LAMPA norisināsies 1. un 2.jūlijā Cēsu pils parkā, bet mūs meklē 1.jūlijā plkst. 12:30 – 13:50 teltī “Spuldze”!Ievietots: 28.06.2016, 11:50

 

Ar "saulaino" droši. No rieta līdz lēktam!

 

Jau no šodienas ielās meklē informatīvos plakātus un parādi arī draugiem! Ar “saulaino” droši. No rieta līdz lēktam!


Sadarbības partneris – prezervatīvu zīmols “One touch”.

 

Vasara – krāsainu, skaistu un aizraujošu piedzīvojumu laiks, kad ļauties visam, ko sirds kāro. Tomēr, nododoties vasaras trakulībām, vienmēr jāatceras arī par drošību.

Latvija pēc HIV infekcijas jauno gadījumu skaita ieņem otro vietu Eiropas Savienībā. 2015.gadā Latvijā atklāti 393 jauni HIV gadījumi, kas veido nu jau vairāk kā 6600 ar HIV inficētu pacientu Latvijā kopā.

 

Prezervatīvs ir vienīgais kontracepcijas līdzeklis, kas dzimumakta laikā pasargā no inficēšanās ar HIV un citām seksuāli transmisīvajām infekcijām. Baudīsim vasaru droši!


Ievietots: 30.05.2016, 12:21

 

AIDS mirušo piemiņas diena - bilžu atskats

 

Ik gadu maija trešajā svētdienā tiek atzīmēta starptautiskā “AIDS Candlelight Memorial" jeb no AIDS mirušo piemiņas diena, kad ar svecīšu iedegšanu un klusuma brīdi tiek pieminēti visi no šīs slimības mirušie.

 

Šogad par godu šai dienai norisinājās divi pasākumi – 12.maijā AIDS mirušo piemiņas dienas pasākums ar preses konferenci, ziedu dobes izveidi un nozares profesionāļu uzrunām notika Latvijas Infektoloģijas centra teritorijā, bet 15.maijā pie Stēlas (Satekles un Marijas ielas krustojumā) tika rīkota zibakcija, kuras laikā sanākušie biedrību un sabiedrības pārstāvji aizdedza svecītes, nolika ziedus un ar klusuma brīdi pieminēja no HIV/AIDS mirušos.

 

Paldies biedrībai AGIHAS par šo pasākumu organizēšanu un paldies visiem dalībniekiem!

 

Lai redzētu, kā mums visiem kopīgi gāja, lasi tālāk!

Lasīt tālāk…
Ievietots: 17.05.2016, 22:53

 

Pieminot no AIDS mirušos

 

Sagaidot starptautisko no AIDS mirušo piemiņas dienu jeb «AIDS Candlelight Memorial», 15.maijā plkst.17:00 pie HIV/AIDS upuru piemiņas stēlas (Satekles un Marijas ielas krustojumā) tiek rīkota zibakcija, kuras laikā tiks aizdegtas sveces, nolikti ziedi un ar klusuma brīdi pieminēti no HIV/AIDS mirušie.
Zibakciju rīko atbalsta grupa HIV inficētajiem un AIDS slimniekiem, biedrība «Agihas». Ievietots: 15.05.2016, 10:56

 

AIDS mirušo piemiņas diena
Ik gadu maija trešajā svētdienā tiek atzīmēta starptautiskā “AIDS Candlelight Memorial" jeb no AIDS mirušo piemiņas diena, kad ar svecīšu iedegšanu un klusuma brīdi tiek pieminēti visi no šīs slimības mirušie. Šis pasākums ir vērienīgākā, nozīmīgākā un ilglaicīgākā sabiedrības izpratni un informētību veicinošā iniciatīva ar HIV/AIDS saistītos jautājumos - jau kopš 1983. gada apvieno 1200 sabiedriskās organizācijas 115 valstīs.
Lasīt tālāk…
Ievietots: 06.05.2016, 10:44

 

TUBERKULOZES NEDĒĻA

Šomēnes, 2016. gada 24.martā, visā pasaulē jau 34. gadu tiks atzīmēta pasaules Tuberkulozes diena. Lai par šo infekcijas slimību veicinātu sabiedrības izpratni un zināšanas, Rīgas domes Labklājības departaments aicina apmeklēt Pasaules tuberkulozes dienai veltītos pasākumus, kas notiks  no 14. līdz 23.martam. Akcijas laikā darbosies informatīvais tālrunis - 22014539, uz kuru zvanot darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst.17:00, būs iespēja saņemt konsultācijas par Pasaules tuberkulozes dienas pasākumiem Rīgā precīzu norises laiku un vietu.

 

                                                    


Ievietots: 17.03.2016, 12:38

 

VIESIS NO KRIEVIJAS

No 29.februāra līdz 2.martam DIA+LOGS savā pulkā uzņēma viesi no kaimiņzemes Krievijas. Mūsu ciemiņš Azamats Azubekovs ir no Kabardas-Balkārijas un  savā darbībā orientējas uz toleranci un HIV/AIDS, kā arī narkotiku lietošanas izplatības samazināšanu. Šī Krievijas Ziemeļkaukāza republiku nevalstisko organizāciju līderu vizīte bija turpinājums biedrības "Risinājumu darbnīca" sadarbības projektam ar Krasnodaras izglītības centru "Domāšanas ekoloģija". Projekta ietvaros pārstāvjiem no šī reģiona organizējam mācību vizītes un stažēšanos Baltijas valstīs. Šajā reizē Latvijā un Igaunijā viesojās pārstāvji no Krasnodaras, Osetijas, Ingušijas un Kabardas-Balkārijas. Tā kā attiecības starp republikām vēsturiski nav draudzīgas, šīs mācību vizītes kalpo gan attiecību uzlabošanai starp Ziemeļkaukāza republikām, gan arī mazina informācijas barjeras starp Krieviju un ES valstīm. Viesi dalījās profesionālajā pieredzē sociālo jautājumu risināšanā katrs savā nozarē un apguva arī Baltijas valstu organizāciju pieredzi.

Lasīt tālāk…
Ievietots: 14.03.2016, 08:06

 

DIA+LOGS EROTĀ

 Arī šogad DIA+LOGS piedalījās gada erotiskākajā festivālā -"EROTS 2016"! Mūsu droša seksa aģenti stāstīja apmeklētājiem par droša seksa pamatprincipiem, mācīja, kā pareizi lietot prezervatīvu, kā arī informēja par HIV/AIDS un šīs infekcijas izplatību Latvijā. Bez visa tā, neizpalika arī jautrība un EROTAM attiecīga atmosfēra!

Paldies mūsu lieliskajam sadarbības partnerim "One Touch"!

Lasīt tālāk…
Ievietots: 05.03.2016, 00:56

 

Jauninājumi C hepatīta un HIV/AIDS pacientu ārstēšanā

No šī gada stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas paredz 100% medikamentu kompensācija C hepatīta ārstēšanai, kā arī HIV/AIDS pacientu ārstēšanas uzsākšanu agrākā slimības stadijā.

Līdz šim Latvija bija vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kurā pacientiem vīrushepatīta C (VHC) ārstēšanai bija jāveic lieli līdzmaksājumi, jo VHC ārstēšanai nepieciešamo zāļu kompensācija no valsts budžeta bija noteikta tikai 75% apmērā. Tādējādi paša pacienta līdzmaksājums saslimšanas gadījumā sastādīja vidēji 300 eiro mēnesī. Tas kļuva par nepārvaramu šķērsli lielai daļai VHC pacientu uzsākt nepieciešamo ārstēšanās terapiju, neskatoties uz to, ka šī infekcijas slimība ir pilnībā izārstējama. Pēc Veselības ministrijas rīcībā esošiem datiem, 30% no tiem, kuriem ārstēšana ir nepieciešama, to līdz šim nevarēja atļauties, bet 17% no pacientiem, kuri ārstēšanos uzsāka, terapiju pārtrauca.

 

Lasīt tālāk…
Ievietots: 22.01.2016, 14:17

 

Baltkrievija - bildēs, stāstos, faktos.

Baltkrievijas ceļojums bilžu stāstos

Baltkrievija - faktu lapa

Kaitējuma mazināšanas programma Baltkrievijā: pagātne, tagadne un nākotne (Ruta Kaupe)

Pastāvošie riski kaitējuma mazināšanas programmas īstenošanas turpinājumam Baltkrievijā (Ruta Kaupe)

Baltkrievijas skola: aktuālā problemātika (Ruta Kaupe, Agita Sēja)

Baltkrievijas maigā vara pirms vēlēšanām (Inga Paparde)

Baltkrievija: prostituācijas nav, atbalsts ir (Inga Paparde)

Baltrievija ES pilsoņa acīm (Agita Sēja)

Kultūra Baltkrievijā (Agita Sēja)


Ievietots: 23.12.2015, 20:04

 

Baltkrievijas "demokrātija"

Helsinku komitejas, kas darbojas cilvēktiesību jomā, pārstāvis saka, ka viņi palīdz valstij kļūt labākai. Un ir rezultāti, nedaudz, bet tomēr. Ir atbrīvoti 6 politieslodzītie, politiskie emigranti atgriežas.

Tomēr nav skaidrības, kādu ceļu valsts ies. Nepieciešama valsts reforma- esošā efektīvi pārvalda cilvēkus, bet ne ekonomiku. Cilvēki tiek turēti pakļautībā, un tas neļauj attīstīties.

HIV joprojām ir bieds, īpaši reģionos. Cilvēki baidās, nezina inficēšanās riskus, bieži tiek pārkāpta konfidencialitāte, kas rada problēmas iekārtoties darbā. Trūkst izpratnes kā cilvēciskā, tā valstiskā līmenī.

Diskriminācijai ir oficiāls raksturs. Tiesu sistēmā ir valsts, pat ne valsts, bet atsevišķu cilvēku, kalpotāji. Cilvēktiesībām ir nosacīts raksturs. Baltkrievija ir vienīgā valsts pasaulē, kur joprojām eksistē Darba un ārstēšanas profilaktoriji, kuros atrodas 6 tūkstoši cilvēku, no tiem 1,5 tūkstoši ir sievietes. Ja cilvēkam ir trīs administratīvie sodi, tad 2 gadi jāpavada profilaktorijā. Šis ir sods nevis par nodarījumu, bet par dzīvesveidu (alkohola, narkotiku lietošana). Loģika - ģimene vismaz pāris gadus padzīvos „normāli”.

Lasīt tālāk…
Ievietots: 08.12.2015, 21:11

 

PASAULES AIDS DIENA 2015

Katru gadu 1.decembrī, kad visā Pasaulē atzīmē Pasaules AIDS dienu, tiek rīkoti pasākumi, lai veicinātu izpratni, celtu informētības līmeni sabiedrības daļā, kuru tieši neskar HIV/AIDS, mazinātu aizspriedumus un diskrimināciju pret HIV/AIDS skarto sabiedrības daļu, izrādot solidaritāti un radot atbalstošu, saprotošu un harmonisku vidi.

Tāpēc otrdien, 1. decembrī, no plkst. 18.30 – 18.45, jebkurš interesents ir aicināts pievienoties biedrības DIA+LOGS, AGIHAS, Apvienība HIV.LV, Slimību profilakses un kontroles centra, Latvijas Sarkanā krusta, LGBT un viņu draugu apvienības MOZAĪKA organizētam piemiņas pasākumam pie stēlas (Marijas un Satekles ielas stūris) – tiks aizdegtas svecītes, veidota improvizēta muzikāla performance, kā arī dalītas nelielas dāvaniņas (drošs līdzeklis HIV ierobežošanai).

Savukārt trešdien, 2.decembrī Eiropas Savienības mājā (Aspazijas bulvāris 28, 2.stāva Kamīnzāle) tiek organizēta  konference “HIV, tuberkulozes, C hepatīta profilakses aktualitātes”

Lasīt tālāk…
Ievietots: 29.11.2015, 13:11

 

Narkoloģija Baltkrievijā

Batjuška teica, ka nebūs Batkrievijā heroīna un nav!

 

Šis ir vispārsteidzošākais, ko nācās dzirdēt Baltkrievijā, runājot par narkotiku scēnu. Neticami, bet fakts!

Opiāti Baltkrievijā bija pieejami līdz 1998.gadam, pārsvarā hanka,- to gatavoja no magoņu sēklām. Tad valstī ienāca heroīns, un dažus gadus atpakaļ valsts prezidents aizliedza tirgot magoņu sēklas un pateica, ka jātiek galā ar heroīnu. Un tika! Heroīna valstī ir ļoti maz, amfetamīna- vēl mazāk. Bet tāpēc nav kļuvusi mazāka atkarības problēma.
Lasīt tālāk…
Ievietots: 24.11.2015, 13:20
(0 Atsauksmes)

 

Latvija - Baltkrievija. Attīstības sadarbība

 

Uz Baltkrieviju devāmies septembrī Biedrības „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” finansētā projekta „Attīstības sadarbība – sabiedrības veselībai: Latvija - Baltkrievija” ietvaros.

Baltkrievijā ir 9485300 iedzīvotāju

 • 17522 HIV inficēto
 • 2014. gadā ARVT ir saņēmuši 5 800
 • Visvairāk inficēto ir vecumā no 30-39 gadiem un 25-29 gadiem.
 • Baltkrievijā aptuveni 75000 cilvēku lieto injicējamās narkotikas, 14,3% NL ir inficēti ar HIV, 38,5% - ar C hepatītu.
 • Kaitējuma mazināšanas programma ir 32 punktos 23 pilsētās.
 • 15 pilsētās un 17 vietās ir pieejama aizvietotājterapija ar metadonu.
 • Gadā ir apmēram 2500 pārdozēšanas gadījumu.

Lasīt tālāk…
Ievietots: 09.11.2015, 15:04

 

Mana Rīga – no ienaida brīva! Noslēguma pasākums
mana Rīga-no ienaida brīva!

Šī gada 29. oktobrī plkst. 18.00 esiet laipni gaidīti uz projekta “Mana Rīga – no ienaida brīva!” noslēguma pasākumu, kas notiks centrā “DIA+LOGS” (Dzirnavu iela 135).

 

Necerētu ažiotāžu izraisījusī - sabiedrības, valsts pārvaldes orgānu un mediju uzmanību piesaistījusī kampaņa „Mana Rīga – no ienaida brīva!” tuvojas izskaņai. Vēl tik atlicis projekta noslēguma pasākums, kurā atskatīsimies uz visas kampaņas gaitu un peripetijām, dalīsimies iespaidos, kā arī ieskatos - cik tad mūsu galvaspilsēta ir gatava pieņemt un atbalstīt.

Lasīt tālāk…
Ievietots: 29.10.2015, 13:52
(0 Atsauksmes)

 

Informatīvās akcijas par iecietību

Šodien projekta “Mana Rīga – no ienaida brīva!” ietvaros pēdējā no trim informatīvām akcijām. Jaunieši dodas ielās, lai aicinātu Rīgas iedzīvotājus aizdomāties par tēmām, kas skar katru sabiedrības locekli. Uzdodot uzvedinošus jautājumus par HIV, iecietību, pieņemšanu, kā arī dalot informatīvas skrejlapiņas (miniatūra versijas lielajiem sociālās reklāmas plakātiem), vēlamies vērst uzmanību šai aktualitātei. Akcija ir vērsta uz to, lai veicinātu toleranci – ne tikai attiecībā uz HIV inficētiem, bet jebkuru diskriminētu grupu. Ja nespējam pieņemt dažādību mums apkārt (sociālā statusa, reliģiskās piederības, seksuālās orientācijas, pārliecības utt., utjp. kontekstā), tad līdz demokrātiskai un harmoniskai sabiedrībai mums vēl tāls ceļš ejams. Paldies, ja aizdomājies. Tavs atbalsts var mainīt dzīves un pat pasauli.

 

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programma.

Sadarbības partneris - prezervatīvu zīmols "One touch".

Piesmej kaulaino

Ievietots: 30.09.2015, 15:56
(0 Atsauksmes)

 

Gājiens- Starptautiskajā Miera dienā!

Šī gada 21. Septembrī, ko ANO noteicis kā Starptautisko Miera dienu, plkst. 18.00 notiks biedrības DIA+LOGS rīkots gājiens projekta “Mana Rīga – no ienaida brīva!” ietvaros.


Savukārt no 14.septembra līdz 4.oktobrim Rīgas ielās būs redzami arī lielie vides reklāmas plakāti (”Sirdis pukst vienādi”, “Esi iecietīgs!” “Piesmej kaulaino – lieto prezi saulaino”), kas tapuši šī projekta laikā ar mērķi veicināt pēc iespējas plašāka cilvēku loka izpratni par HIV/AIDS situāciju valstī, kā arī, lai Rīgas iedzīvotāji vairāk aizdomātos par to, cik būtiska ir katra paša attieksme, un cik nozīmīga loma ir mūsu atbalstam, pretimnākšanai un pieņemšanai, lai ne tikai noteiktas sabiedrības grupas, kas pakļautas diskriminācijai, bet tādējādi visa sabiedrība, funkcionētu daudz harmoniskāk.
Lasīt tālāk…
Ievietots: 14.09.2015, 19:50
(0 Atsauksmes)

 

Mana Rīga – no ienaida brīva!
mana Rīga-no ienaida brīva!

Biedrība „DIA+LOGS” uzsāk jaunu projektu „Mana Rīga – no ienaida brīva!

Pieņemšana un atbalsts sākas ar mums pašiem un neierobežajas tikai noteiktu sabiedrības grupu tolerēšanā. HIV inficēts, homoseksuāli orientēts vai imigrants – katram cilvēkam ir savs stāsts un katrs ir vērtība!

Ar šo kampaņu vēlamies panākt, lai Rīgas iedzīvotāji vairāk aizdomātos par to, cik būtiska ir katra paša attieksme un cik nozīmīga loma ir mūsu atbalstam, pretimnākšanai un pieņemšanai, lai ne tikai noteiktas sabiedrības grupas, kas pakļautas diskriminācijai, bet tādējādi visa sabiedrība, funkcionētu daudz harmoniskāk.

Iesaisties!!!

Lasīt tālāk…
Ievietots: 29.08.2015, 12:34
(0 Atsauksmes)

 

Vajadzīga palīdzība mājas lapas izstrādē.
Meklējam atbalstu! Mums ir nepieciešama palīdzība mājas lapas izstrādē. Ja kāds ir ar mieru ieguldīt savas zināšanas, laiku un prasme – mēs būt vairāk, kā priecīgi! Ja Tev ir zināms cilvēks vai uzņēmums, kurš būtu ieinteresēts šādā veidā atbalstīt nevalstisku organizāciju, lūdzu, padalies ar informāciju. Ar mums var sazināties: dialogs@diacentrs, vai zvanot uz tālruni 29412855 (Ruta)

Ievietots: 01.06.2015, 20:50
(0 Atsauksmes)

 

no AIDS mirušo atceres pasākums 2015

Katru gadu maija mēneša trešajā svētdienā visā pasaulē tiek veidoti dažādi atceres pasākumi, lai pieminētu no AIDS mirušos. Šogad esam sagatavojuši ko īpašu – pašsacerētu dziesmu. Tas kā tapa paša dzejoļa vārdi, mūsu centra atbalstītājiem kopdarbojoties,- katram sacerot pa vienai rindiņai, nezinot ko cits jau iepriekš uzrakstījis – ir atsevišķs un interesants stāsts, bet galarezultāts sanāca nenoliedzami aizkustinošs un skaists. 15.maija vakarā (no plkst. 18.00 - 19.00) Latvijas Infektoloģijas Centra teritorijā būs iespēja noklausīties gan šo skaņdarbu, gan citus muzikālus veltījumus, kā arī, protams, aizdegt svecītes. Pievienojies.

Savukārt 17.maijā no plkst. 14.00 - 17.00. pie stēlas (mirušo no AIDS piemiņas plāksnes, kas atrodas pašā centrā - Marijas un Satekles ielas stūrī) notiks AGIHAS rīkota informatīva akcija.


Ievietots: 13.05.2015, 19:26

 

DIA+LOGS intervija

Artūrs Pokšāns (antropoloģijas students, kas centrā „DIA+LOGS” vāc materiālu savam maģistra pētījumam)

Izvilkums no sarunas

Mani interesē kāpēc cilvēki (dotajā gadījumā narkotisko vielu lietotāji) kaut ko dara vai nedara. Kas viņus motivē, kas iespaido, kas virza. Mūsu valstī eksistē gan cilvēku grupas, kas narkotikas uztver kā pašsaprotamu lietu, gan, kas uzskata, ka tās Latvijā nav. Un šis duālisms ir laba platforma izpētes veikšanai. Antropoloģijas lielākais spēks ir pastāstīt tos stāstus, kas bieži vien uz āru neiznāk. Mēs (antropologi) varam šiem cilvēkiem „dot balsi”, lai pastāstītu, kā viņi jūtas, ko domā. Par narkomāniem runā daudzi, bet ar viņiem negrib runāt neviens. Sabiedrības attieksme ir visnotaļ negatīva, mēs vēlamies šos cilvēkus ieslodzīt, izolēt, iznīdēt, aizdabūt prom. Vēlamies parādīt un pierādīt, ka viņi ir vainīgi. Ka viņi nemāk izvēlēties pareizu, pienācīgu dzīves modeli.
Lasīt tālāk…
Ievietots: 04.05.2015, 19:10

 

Seminārs - Robežu apzināšana un to profesionāla veidošana
Izsludinām pieteikšanos uz mūsu mācību centra "IZAUGSME" organizēto semināru „Robežu apzināšana un to profesionāla veidošana  palīdzošo profesiju  darbā”.

Seminārs notiks: 20. maijā no plkst 12-18.00 (ar neilgu  kafijas pauzi).

Mērķauditorija: palīdzošo profesiju speciālisti - sociālie darbinieki, sociālie aprūpētāji, psihologi un citi.

Semināra tematika: Spēja nodrošināt veselīgas robežas kontaktā ar klientu.

Savu prasmju apzināšana adekvātu robežu veidošanai terapeitiskās spēles gaitā, jaunu saskarsmes stratēģiju veidošana.


Semināru vada: Nadežda Zeigliša - psiholoģe, geštaltterapeite, Eiropas Psihoterapeitu un Eiropas un Latvijas Geštaltterapeitu asociāciju biedre (EAP, EAGT, LGTA).

Noslēgumā: MC „Izaugsme” apliecinājums par dalību seminārā (9 akad.stundas)

Dalībnieku skaits ierobežots – 10 personas grupā. Dalības maksa – 30 EUR. Pieteikšanās līdz 13.maijam, ja būs brīvas vietas, rakstot uz e-pastu: dialogs@diacentrs.lv


Ievietots: 13.04.2015, 20:49

 

(Sa)jūtas un instinkti pavasarī

Pavasaris!! Putniņi čivina, strautiņ urdz, viss plaukst, viss mostas...tostarp arī dzīvnieciskie instinkti. Ne velti tas tiek dēvēts arī par runcīšu un kaķenīšu laiku. Visa daba rāda piemēru, cik jauki un patīkami ir nodoties radīšanai... Gadās tik ļoti aizplūst līdzi pavasarīgi siltajam vējam, ka apdomīgums, piezemētība, piesardzība kā tādas pērnās lapas sairst smalkos putekļos.

Lasīt tālāk…
Ievietots: 13.04.2015, 20:23

 

Elpo zaļi, klepo droši!
Arī šogad Pasaules tuberkulozes dienai, ko katru gadu atzīmē 24. martā, veltīts plašs pasākumu kopums. Laika posmā no 23.-27.03.2015. tiks veikts izvērsts informatīvais darbs, vadītas apmācības, sniegtas konsultācijas, darbosies mobilais rentgens un būs iespēja notestēties uz HIV (iepazīsties ar pasākumu kalendāru, spiežot šeit). Lai arī tuberkulozi var veiksmīgi ārstēt, tomēr no tās mirst miljoniem cilvēku. Gaidīsim šajā datumā jebkuru interesantu centrā "DIA+LOGS" visas dienas garumā, lai pastāstītu kā sevi pasargāt no TB, īpaši uzsverot klepus higiēnu. Varēsi iegūt informatīvus materiālus un nobaudīt arī glāzi svaigi spiestas sulas, veikt testu uz HIV un iegūt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Spied "Lasīt tālāk", lai iepazītos ar uzskatāmu ilustratīvo materiālu. Savukārt, ja vēlies noskaidrotu savu zināšanu līmeni par TB, pildi testu šeit.

Lasīt tālāk…
Ievietots: 17.03.2015, 22:33

 

Svaigi spiestu sulu cienasts!
Pavasaris, šķiet, pat ne rokas, bet tik mazā pirkstiņa stiepiena attālumā. Ar nepacietību tiek gaidīta siltā saulīte un pirmie zaļie asni. Un, lai papildinātu ziemas garajos mēnešos patukšotās enerģijas rezerves, DIA+LOGS organizē svaigi spiesto sulu dienu! 26. Martā no plkst.10.00.-18.00 mēs cienājam katru, kurš jutīs nepieciešamību pēc dabīgo vitamīnu dopinga. Gaidām ciemos!

Ievietots: 07.03.2015, 21:13

 

Sieviete...Dieviete

Jūs zināt to sajūtu – “kā pirmo reizi”? Jā, tas vārds KĀ... Jo savu sievieti es zinu jau vairāk nekā daudzus gadus. Sieviete kā sieviete, nekā īpaši neatšķiras no pārējām, tik vien kā mana. Tik ļoti pierasta, tik ļoti ikdiena. Nē, es nesaku, ka garlaicīga vai apnicīga. Vienkārši pierasta, līdz ar to kļuvusi parasta.

            Sieviete ir tā, kas rada mājības sajūtu. Man tā saistās ar ikdienas smaržu - tikko mazgātas veļas aromāts, kas jaucas ar gardu pusdienu smaržu, svaigais gaiss no atvērtā loga, un tik pat patīkams aromāts no viņas smaržu pudelītes, kas atvērta stāv uz spoguļgaldiņa... Nebiju to iepriekš tā sajutis līdz tai vienai dienai, kad it kā ikdienišķi, bet tomēr kaut kā neparasti viņa man pagāja garām.
Lasīt tālāk…
Ievietots: 04.03.2015, 16:01

 

Lekcija „Jaunumi HIV/AIDS jomā- testēšanā, ārstēšanā”.
MC „Izaugsme” JAUNUMI!

25. februārī no plkst. 13.30 līdz 16.30 centrā „DIA+LOGS” notiks SPECIĀLISTIEM un PACIENTIEM ļoti vērtīga lekcija (krievu valodā) - „Jaunumi HIV/AIDS jomā- testēšanā, ārstēšanā”, kuru vadīs biedrības „Apvienība HIV.lv” valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Molokovskis, kuru gan NVO sektors, gan valsts ierēdņi uzskata par ekspertu HIV/AIDS sfērā, kurš pārzina lietas un māk izklāstīt, pārstāvot patiesi kompetenta pacieta intereses un ar savām zināšanām HIV ārstniecības jautājumos bieži spēj pārsteigt pat speciālistus. Lekcijā apskatāmās tēmas:

- mūsdienīgie uzskati par HIV

- saikne starp terapiju un infekciozitāti

- jaunākās zāles Latvijā un citur Eiropas Savienībā

- jauno zāļu izmēģinājumi

- HIV ārstēšana perspektīvā līdz 2030. gadam

- mūžsenie pacientu maldi

Ieejas maksa – neliels ziedojums 5 eiro apmērā. Lai pieteiktos lekcijai un informētu par vēlmi saņemt dalības Apliecinājumu zvaniet: 67243101


Ievietots: 12.02.2015, 12:35
(0 Atsauksmes)

 

DIA+LOGS dodas pētīt - „Cik liela loma ir seksam Tavā dzīvē?”

Sekss jau izsenis tiek postulēts kā viena no mūsu pamatvajadzībām! Tas nodrošinot ne tikai pēcnācību, sniedz apmierinājumu, bet pat iedarbojoties dziednieciski. Mūsdienās sekss ir visur,- viss ir seksīgs, erotisks, uz baudu vērsts. Zināms, ka sekss arī tiek plaši izmantots visa veida mārketinga akcijās- tas faktiski ir uzmanības piesaistīšanas (un līdz ar to produkta  - filmas, grāmatas, ēdiena, apģērba, mūzikas u.c. iegādes) garants! Daudzi tabu ir pārskatīti, lauzti, izzuduši. Vai mēs esam kļuvuši par pašu atraisītāko un seksuālāko civilizāciju?
Lasīt tālāk…
Ievietots: 04.02.2015, 22:40

 

Akcija "Sakrāj naudiņas trīs...."

Ņemot vērā cilvēku pozitīvās atsauksmes, arī šogad aicinām piedalīties akcijā -

„Sakrāj DIA+LOGS naudiņas trīs, un gaidīs šeit Tevi silta tēja + biskvīts!”

Un, proti, no šī gada Februāra līdz Jūnijam, izmantojot kādu no uzskaitītajiem pakalpojumiem:

-) šļirču apmaiņa
-) HIV tests
-) sociālā darbinieka konsultācija

varēs saņemt vienu DIA+LOGS naudiņu („DIA”). Sakrājot trīs „DIA”, tās būs iespējams apmainīt pret karstu tēju ar kādu našķi. Maza, bet jauka dāvaniņa gada aukstajos mēnešos. Būsim priecīgi, ja padosiet šo informāciju tālāk.


Ievietots: 04.02.2015, 22:31
(0 Atsauksmes)

 

Jauno gadu gaidot!
Gadam noslēdzoties ir skaisti kopā sanākt – uzkraukšķināt piparkūkas, iemalkot karstu dzērienu, kā arī omulībā un sveču gaismā raisīt sirsnīgas sarunas! Un, protams, tikt pie dāvaniņas. Arī Tu tiec mīļi gaidīts uz svētku eglīti centrā DIA+LOGS 30.decembrī plkst.14.00.

Ievietots: 21.12.2014, 20:32

 

Mini fon Busiņam bēda
 

Rumrumruum! Sveiki, esmu Mini fon Busiņš! Mans galvenais pienākums ir veikt izbraukumus Rīgas rajonos, lai nodrošinātu kaitējuma mazināšanas darbus, piemēram, sekot tam, lai uz ielām nemētātos izlietotas šļirces. Daru to dien’ dienā jau daudzus gadus, tāpēc bieži lūstu... Biedrībai “DIA+LOGS”, kā jau bezpeļņas organizācijai, ir ļoti grūti nomaksāt manus remonta izdevumus. Man ir ļoti nepieciešams Tavs atbalsts! Ja katrs no mums noziedotu vismaz 3-5eiro, tiktu savākta pietiekama summa, lai es varētu turpināt savu darbu! Ja vēlies uzzināt vairāk par mani, tad zvani: 29412855 (Ruta).

Jau iepriekš mīļš paldies un prrrrrriecīgus svētkus!

Biedrība “DIA+LOGS”,

Reģ.Nr. 40008067472

Norēķinu konts: LV83HABA0551002645556

Banka: SWEDBANK , S.W.I.F.T. HABALV22

Norāde: ziedojums mobilajam busam


Ievietots: 18.12.2014, 11:35

 

Eiropas HIV testēšanās nedēļa noslēgusies


Jau otro reizi Eiropas valstīs īsi pirms Pasaules AIDS dienas (no 21.-28.novembrim) tika īstenota Eiropas HIV-testēšanas nedēļa.   Arī biedrība DIA+LOGS  ar  “AIDS Health Care Foundation” atbalstu iesaistījās šajā starptautiskajā kampaņā. Tās ietvaros tika veikts izglītojoši informatīvais darbs un, protams, pārbaudes uz HIV, nodrošinot pirms un pēc testa konsultācijas. Testus varēja veikt vairākās vietās Latvijā: DIA+LOGS centrā un mobilajā vienībā (busā, kas katru darba dienas vakaru veic izbraukumus uz dažādiem Rīgas rajoniem); dienas centrā bezpajumtniekiem; patversmē Zilais Krusts; rehabilitācijas centrā Bētlemes Žēlsirdības māja...

 Lasīt tālāk…
Ievietots: 10.12.2014, 18:39

 

ATBALSTI. PIEŅEM. NOVĒRTĒ

Pie sirds piesprausta sarkanā lentīte. Kā solidaritātes simbols. Cilvēku veidota performance, atspoguļojot tās pamatdomu sejas vaibstos, kustībās un balsīs – iedzīvināta sociālā akcijā. Zibakcijā. Tepat Rīgā, 1.decembrī, t/c Origo stacijas laukuma telpās. Kā atbalsts, sapratne un līdzbūšana.

Sarkanās lentītes veidošana, veicinot izpratni no cilvēka cilvēkā, vēl nekad nav bijusi tik būtiska. Jo, raugi, ņemot vērā statistikas datus, apgalvojums, ka HIV/AIDS tieši vai netieši skar ikvienu no mums, ir vairāk kā patiess. HIV nešķiro pēc...
Lasīt tālāk…
Ievietots: 30.11.2014, 20:55

 

Pasaules AIDS dienas konference

Uzaicinām Jūs uz Pasaules AIDS dienai veltīto konferenci „HIV infekcija Latvijā – meklējam atbildes uz aktuāliem jautājumiem”, kas notiks š.g. 1.decembrī plkst. 11.00 Eiropas Savienības mājā.

 

Konferences mērķis: veidot vienotu izpratni, kopīgu turpmākā redzējumu, saskaņotas darbības platformu turpmākai kopdarbībai, lai mazinātu HIV infekcijas augsto izplatību Latvijā.

Kopā ar dalībniekiem par HIV/AIDS darba izaicinājumiem diskutēs Veselības ministrijas (J.Feldmane), Nacionālā Veselības dienesta (M.Taube), Latvijas Pašvaldību savienības (A.Lācarus), Rīgas domes Labklājības departamenta (R.Raude), Jelgavas pašvaldības (J.Vērzemnieks) un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Vairāk informācijas šeit

 

Savukārt plkst. 14.00 sāksies mācību konference jauniešiem - „HIV/AIDS aktuāli un nopietni”.

Mācību konferences mērķis: Mazināt HIV izplatību, padziļinot zināšanas par infekcijas slimību, tās transmisijas veidiem un sevis aizsardzības metodēm, kā arī veicinot toleranci pret HIV inficētiem cilvēkiem.

 

Vairāk informācijas šeit


Ievietots: 27.11.2014, 21:09

 

Kļūsti par AIDS dienas zibakcijas dalībnieku!
Pasaules AIDS diena 

Kāpēc mēs uzrunājam tevi.

Jo Latvija ir 2. vietā jaunatklāto HIV infekcijas gadījumu skaita ziņā visā Eiropas Savienībā!?! Jo šobrīd      visvairāk šis vīruss izplatās seksuālo kontaktu ceļā, īpaši jaunu cilvēku vidū? Jo šobrīd mūsu valstī ir reģistrēti vairāk kā 6000 HIV inficēto, lai gan, pēc ekspertu atzinumiem, reālais cipars ir vismaz divreiz lielāks? Savukārt visā pasaulē šis vīruss ir skāris vairāk kā 35 miljonus...

 Ko mēs katrs varam darīt?

Ja arī tu vēlies paust savu nostāju un palīdzēt veicināt sabiedrības izpratni, celt informētības līmeni un mazināt aizspriedumus pret HIV/AIDS, tad piesakies dalībai vērienīgā un publiskā zibakcijā (flashmob)!


Lasīt tālāk…
Ievietots: 01.11.2014, 20:55

 

Jaunietis.Iecietība. Māksla - noslēgums!

    22.oktobrī gana svinīgi un arī sirsnīgi noritēja projekta „Iecietības māksla caur jauniešu mākslu” noslēguma pasākums.

Tā laikā sniedzām nelielu ieskatu projekta idejas tapšanā, kā arī paša projekta gaitā.  Prezentējām konkursa "HIV.Iecietība.Es" ietvaros radīto un ilgi loloto mūsu centra "DIA+LOGS" jauno plakātu! (un arī skrejlapiņas). Neizpalika arīdzan konkursa uzvarētāju godpilna apbalvošana, gardu uzkodu baudīšana, sirsnīgas sarunas un radošas aktivitātes!

 


jaunā DIA+LOGS plakāta prezentēšana
Lasīt tālāk…
Ievietots: 27.10.2014, 22:30

 

Konkurss noslēdzies!
Radošais konkurss "HIV. Iecietība. Es", kas tika realizēts projekta „Iecietības māksla caur jauniešu mākslu” ietvaros, ir noslēdzies. Esam saņēmuši vairākus darbus, kuros jaunieši atspoguļo savu izpratni par iecietību un pieņemšanu. Paldies visiem konkursa dalībniekiem par savu domu, izjūtu, viedokļa atspoguļojumu! Mēs ļoti priecājamies par katru no tiem! Divus no šiem darbiņiem izmantosim DIA+LOGS jauno vizuālo materiālu veidošanā.  Gaidīsim arī Tavu balsi (proti, iecienītākā autora/u vārdu norādi komentāros), lai noteiktu šī konkursa uzvarētājus.Lasīt tālāk…
Ievietots: 20.07.2014, 20:23
(0 Atsauksmes)

 

MC "Izaugsme" uzsāk savu darbību!

DIA+LOGS mācību centrs „Izaugsme” (reģ. nr. 90010266129) uzsācis pildīt savu izglītotāja misijas darbu! Un, proti, maijā notika pirmā mācību centra organizētā apmācība „Kā mums neizdegt, pildot palīdzētāja lomu...” ((How do we keep ourselves as helpers resourced), kuru vadīja  starptautiska līmeņa pasniedzēja Linda Hoeben (Beļģija). Par šo lielisko debiju kā mācību centram, par ko saņēmām arī jūsmīgas atsauksmes no apmācību dalībniekiem, mums liels paldies jāsaka pašai Lindai, kura pierādīja sevi kā izcila trenere, kā arī Beļģijas Karalistes vēstniecībai Rīgā!

Ir izdalīti pirmie MC „Izaugsme” sertifikāti, un tiek veidoti jauni apmācību piedāvājumi. Ja tev vai tavai organizācijai, biznesam, institūcijai ir interese piedalīties mūsu izglītojošajās, informatīvajās un uz izaugsmes veicināšanu vērstajās apmācībās, sazinies ar mums: dialogs@diacentrs; 29412855 (Ruta)

 
   

Ievietots: 14.06.2014, 20:21

 

INTERVIJA ar "Caur adatu" veidotājiem

Intervija ar šī gada sākumā ažiotāžu izraisījušās dokumentālās filmas „Caur Adatu” veidotājiem, apvienības „EDARTTV” dibinātājiem – Edgaru Aivaru un Artūru Lapinski. Biļetes uz pirmizrādi tika izpirktas nepilnu 3 dienu laikā. Arī „DIA+LOGS” vārds, pateicoties šim darbam, nedaudz izskanēja tautās.

 • Ir pagājuši 3 mēneši kopš filmas pirmizrādes, kas pa šo laiku ir noticis?

Edgars: Pa Latviju esam pabraukājuši. Bet viss tikai sākas. Septembrī jau plānojam doties uz skolām.

Artūrs: Filma ir izrādīta vairākās Latvijas pilsētās – Liepājā...

Lasīt tālāk…
Ievietots: 04.06.2014, 19:44

 

No AIDS mirušo piemiņas diena 2014

Pieminot no AIDS mirušos, 16.maijā centrā DIA+LOGS visas dienas garumā (no 10.00 – 20.00) esi laipni aicināts uz neformālām sarunām un privātām konsultācijām par HIV/AIDS un visu, kas ar to saistīts. Latvijā šobrīd no AIDS miruši 636 cilvēki, pirms četriem gadiem šis skaits bija uz pusi mazāks. Tomēr, neskatoties uz šiem datiem un HIV infekcijas plašo izgājienu mūsu valstī, daudzi, kurus skārusi šī epidēmija (tieši vai netieši), cenšas norobežoties un paturēt savas izjūtas, pārdzīvojumus, sāpes sevī, jo ir bail... Bail būt nesaprastam, izsmietam, nievātam, atstumtam, žēlotam, ienīstam... Bet tā tam nav jābūt! Atceries, pie mums katrs, kuru piemeklējis šāds dzīves pavērsiens, var rast atbalstu, sapratni un pretimnākšanu.


Lasīt tālāk…
Ievietots: 12.05.2014, 19:12

 

Konkurss „HIV. Iecietība. Es”

Konkurss notiek „DIA+LOGS” - atbalsta centra visiem, kurus skar HIV/AIDS realizēta projekta* „Iecietības māksla caur jauniešu mākslu” ietvaros

Kas var piedalīties?

Kas jādara?

Kas notiks tālāk?

* Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros

Lasīt tālāk…
Ievietots: 10.04.2014, 16:29
(0 Atsauksmes)

 

Zaļā ceturdiena centrā DIA+LOGS

Aprīlis šogad ir ne vien dažādiem notikumiem un darbiem piepildīts, bet arī lieliem un skaistiem svētkiem bagāts. Rādās, ka ne tikai ļaudis, bet arī visa daba gaidīt gaida Lieldienas! Un, protams, arī DIA+LOGS! Kā zināms, godiem jāgatavojas laicīgi, tāpēc esam jau ieplānojuši vairākas aktivitātes Zaļajā ceturtdienā. Mūsu centra klienti, mērķa grupu pārstāvji, atbalstītāji, sadarbības partneri un arī Tu ir mīļi aicināti pie mums ciemos 17.aprīlī, sākot no plkst. 14.00. Nodosimies dažādām tematiskām izdarībām, to skaitā, olu krāsošanai, olu ēdienu gatavošanai un olu ēšanai. Kultivēsim prieku un pateicību sevī šajos nozīmīgajos un gaiši-saulainajos svētkos!


Ievietots: 10.04.2014, 15:35

 

24.MARTS - PASAULES TUBERKULOZES DIENA
24.martā jau vairāk nekā 10 gadus tiek atzīmēta Pasaules tuberkulozes diena! Tuberkuloze ir viena no vecākajām infekcijas slimībām, un, lai gan ir veiksmīgi ārstējama, tomēr ik gadu no tās pasaulē mirst vairāk nekā miljons cilvēku. Inficēties ar tuberkulozi var vieglāk nekā ar HIV, jo tā, līdzīgi iesnu izraisītājiem, izplatās pa gaisu. Cilvēks var inficēties ieelpojot gaisa pilieniņus, kas satur baciļus. Tas var notikt jebkur – uz ielas, sabiedriskajā transportā, teātrī un citur.

Ļoti uzskatāmi, vienkārši un konspektīvi informāciju par TB var apskatīt šeit.

Arī šogad šīs dienas atzīmēšanai notiks plašs aktivitāšu klāsts, tostarp, lekcijas, pārbaudes mobilajos busos u.c. Detalizētāka informācija pieejama  SPKC mājas lapā.


Ievietots: 19.03.2014, 11:54

 

„Iecietības māksla caur jauniešu mākslu”

Biedrība „DIA+LOGS” ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu, sabiedrības integrācijas programmas ietvaros realizē projektu „Iecietības māksla caur jauniešu mākslu”.

Projekta laikā šī gada aprīļa un maija mēnesī 8 Rīgas mācību iestādēs tiks novadītas lekcijas par HIV/AIDS, diskrimināciju un toleranci. Pēc šīm lekcijām jaunieši tiks aicināti iesaistīties konkursā „HIV. Iecietība. ES”, iesūtot savus darbus (zīmējumus, kolāžas, gleznojumus, komiksus utt.) jauno DIA+LOGS vizuālo materiālu noformējuma radīšanai. Visi darbi tiks ievietoti mājas lapā, izstādīti biedrības FaceBook profilā balsošanai, kā arī izlikti apskatei centra telpās. (Pēcāk iesūtītie darbi publiskai apskatei tiks izstādīti ES mājā).

Lasīt tālāk…
Ievietots: 16.03.2014, 21:09
(0 Atsauksmes)

 

DIA+LOGS arī šogad EROTĀ
DIA+LOGS EROTS

     Uzminiet kurš mums (īstenībā visā Baltijā) ir pats gada erotiskākais notikums?

Pareizi – EROTS!, tā vismaz to postulē festivāla organizētāji. Un, ziniet, taisnība vien būs... nu, ir tur dikti, dikti seksīgi...tā teikt...

Bet, lai būtu ne tikai erotika, sekss un aklas kaislības, bet arī drošība, atbildība un veselība, tad 21. un 22.februārī arī DIA+LOGS speciālistu komanda pilnā gatavībā - uzcirtusies un uzštātējusies, aktīvi darbojās Ķīpsalas hallē.

 Lasi tālāk..., lai gūtu ieskatu EROTa darboņu novērojumos un secinājumos!

 

Šeit vari iepazīties ar mūsu eksperta viedokli festivāla EROTS oficiālajā mājas lapā.

Lasīt tālāk…
Ievietots: 17.02.2014, 17:02

 

DIA+LOGS un dokumentālā filma "Caur Adatu".

Savu pirmizrādi (biļetes uz kuru, tika izpirktas nepilnu trīs dienu laikā) 13.februārī kinoteātrī K-Suns piedzīvos nekomerciālās interneta kino apvienības «EDARTTV» veidotā dokumentālā filma «Caur adatu». Filma, neizskaistinot atkarību nodarīto ļaunumu, izseko kāda bijušā sportista likteni, kurš pēc mātes nāves nonācis smagā heroīna atkarībā. Filmēšanas procesā radošā komanda sekojusi sava varoņa gaitām tiesas zālēs, kāpņutelpās, rehabilitācijas iestādēs, kā arī paspējuši iemūžināt kadru, kurā pārdozēšanas rezultātā filmas varonis gandrīz mirst.

Tieši sekošana bijušā vieglatlēta Edija ikdienai, ļāva arī DIA+LOGAm nedaudz pagozēties prožektoru gaismās, kā arī pamatīgāk iepazīties ar abiem uzņēmīgajiem puišiem – filmas veidotājiem – Edgaru un Artūru. Mēs vēlam izdošanos un jaunus panākumus!

 Filmu varēs redzēt no 14.februāra līdz 20.februārim katru dienu plkst. 19:00 Kīno «K-Suns» .

Režisors/operators: Artūrs Lapinskis

Producents: Edgars Aivars

 

Filmas treileri noskaties šeit.


Ievietots: 12.02.2014, 14:31
(0 Atsauksmes)

 

DIA+LOGā jauna AKCIJA!!!!

Eirozona ir pievienojusies Latvijai, savukārt DIA+LOGS ir „izlaidis” savu valūtu. Jā, jā – Tu nepārlasījies - esam „saštancējuši naudu”!  Un, lai cik pārsteidzoši šiem laikiem tas arī varētu izklausīties, vēlamies dalīties! Raugi, no Februāra līdz Jūnijam centrā DIA+LOGS norisināsies akcija, kuras laikā, par katru šī mūsu pakalpojuma:

 •  Šļiču apmaiņa
 •  HIV tests
 •  sociālā darbinieka konsultācija

izmantošanu, piešķirsim vienu „DIA” (mūsu oriģinālais naudas nosaukums). Sakrājot 3 „DIA”, tās būs iespēja apmainīt pret karstu tēju ar kādu mazu našķi. Vai nav lieliski šajās ziemīgajās un bargi aukstajās dienās tikt pie kūpoša dzēriena tases? Tātad atceries:

Sakrāj DIA+LOGS naudiņas trīs,

un gaidīs šeit Tevi silta tēja + biskvīts!”


Ievietots: 05.02.2014, 14:09
(0 Atsauksmes)

 

Stāsts par kādu dzīves situāciju...

Gada aukstākais gadalaiks. Cilvēki staigā siltajās drēbēs, ziemas jakās, cepurēs un cimdos ievīstījušies. Lai arī laiks turas vēl diezgan silts, un arī sniegs, sals un lieli mīnusi pagaidām gājuši secen, tomēr priekš došanās uz upi vai ezeru, lai nomazgātos, kā Rūsiņš to parasti dara vasarā, tas sen jau nav piemērots. Tā nu  ir sanācis, ka šī stāsta varonim ūdens viņa mazajā miteklītī nav pieejams. Arī liekas naudas, lai varētu reizi pa reizei aizdoties uz publisku pirts vai dušas vietu, ne vienmēr rodas. Rūsiņš ir mēģinājis apzināt citas iespējas nomazgāties, bet tā arī nespēja...

Varbūt vari palīdzēt? Ja Tev ir zināms, kur cilvēkam, kam ir sava dzīvesvieta, bet tajā noteiktu iemeslu dēļ nav pieejams ūdens, būtu iespējams par brīvu veikt šādu higiēnas procedūru, proti, nomazgāties, padalies ar informāciju.
 

Ievietots: 04.02.2014, 23:51
(0 Atsauksmes)

 

Gadu mijas mistērijas

Jauns gads ir sācies! Lai tas būtu pēc iespējas mums vēlīgāks – ir ieteicams tam pienācīgi sagatavoties un pat nedaudz pielabināties... Ja arī Tu vēlies uzzināt šo to par veiksmes pieburšanu, mīlestības piesaistīšanu, laimes piesaukšanu, kā arī ar pusactiņu ieskatīties nākotnes vēstījumos un ieklausīties interesantos sakrāla rakstura faktos, tad piesakies uz mūsu meistarklasi „Gadu mijas mistērijas”!

Šis nedaudz mistiku ietverošais seanss notiks 29.janvārī no 16.00 -18.00 centra telpās (Dzirnavu 135). Dalība ir bezmaksas, tik vēlams līdzi paņemt kādu našķi kopgaldam.


Ievietots: 08.01.2014, 14:38

 

DIA+LOGS jaunā gada ticējumi - tici netici! :)

Saka, ka, lai uzzinātu, kas gaidāms jaunajā gadā, jāiet naktī klausīties zirgus runājam. Kā par skādi mūsu biedrības ”DIA+LOGS” tuvumā (pašā pilsētas centrā, blakus dzelzceļam), tikvien kā dzelzs rumaki, lai gan plašos apjomos, rodami... Bet nenokārām degunus un kādā zīmīgā decembra dienā, kolektīvam sanākot pie eglītes, nodevāmies paši savu ticējumu radīšanai un, lūk, kas mums izkristalizējas par nākamo gadu!

 • Tiem, kuriem Jaungada naktī ir sekss bez prezervatīva, janvāra beigās būs jānāk uz DIA+LOGu veikt testu uz HIV un sifilisu;
 • Ja „DIA+LOGS” 2014. gadā strādās sestdienās, tad...
Lasīt tālāk…
Ievietots: 08.01.2014, 14:30
(0 Atsauksmes)

 

SVĒTKU EGLĪTE MŪSU CENTRĀ!
Jaukais un sirsnīgais svētku laiks tuvojas! Lai pabūtu kopā, lai veltītu viens otram laiku, labu vārdu un siltu skatienu, 27.decembrī „DIA+LOGS” centra apmeklētājiem un darbiniekiem notiks „eglīte”. Ziemas svētku rūķis - pasākuma galvenais organizētājs - sola gan gardu mielošanos, gan interesantas rotaļas, gan nelielas pārsteiguma dāvaniņas. Ja arī Tu vēlies pievienoties mūsu pulkam, būsi mīļi gaidīts, tikai, lūdzu, piesaki savu ierašanos savlaicīgi, piezvanot pa tālruni: 67243101.


Ievietots: 18.12.2013, 00:45

 

PROSTITŪCIJA, VARDARBĪBA un 17.DECEMBRIS
Ja sākam runāt par prostitūciju, cilvēkiem vienmēr ir ko teikt. Viedokļi ir ļoti dažādi – no dūru vicināšanas un sašutuma paušanas, līdz idejai par tās legalizāciju un iekļaušanu profesiju klasifikātorā. Vienaldzīgo nav. Vikipēdijā ir teikts, ka Prostitūcija (franču: prostitution, latīņu: prostitutio: nodošanās netiklībai) ir seksuālo pakalpojumu sniegšana par samaksu. Man uzreiz ir ķecerīgs jautājums – ja draugs izmaksā vakariņas, kas arī ir sava veida samaksa, vai tā ir prostitūcija? Protams, tūliņ man iebildīs- ka tas ir ar vienu partneri, protitūtām to ir daudz. Tad ar cik partneriem jābūt seksuālām attiecībām, lai to sauktu par prostitūciju? Un kas ir netiklība? Vai tā ir atkarīga no partneru skaita vai seksa veidiem? Visi šie jautājumi rada pretrunīgas sajūtas, par to, kas ir prostitūcija- izlaidība, bizness, patīkams darbs vai rūpju māktu sieviešu risinājums bezizejas situācijā.

prostitūcija

bilde no - http://cyprus-mail.com

Lasīt tālāk…
Ievietots: 17.12.2013, 14:53
(0 Atsauksmes)

 

Dzīve ar HIV - savādāka, bet vai mazāk vērtīga?

Šogad pirmā Advente sakrīt ar Pasaules AIDS dienu, tādējādi jo vairāk akcentējot mīlestības, sapratnes un pieņemšanas būtiskumu. Aizdegsim svecītes šodien arī par tiem, kurus skārusi šī slimība. Latvijas apmēros raugoties tie ir vairāk kā 12 000 cilvēku (šis ir ekspertu lēsts, realitāti atspoguļojošs cipars. Oficiāli reģistrēto jeb to, kas apzinās savu HIV statusu, skaits uz doto brīdi ir gandrīz 6000). Ja arī Tavu dzīvi ir satricinājis fakts, ka esi pagaidām vēl neārstējama vīrusa nēsātājs, tad aicinām izlasīt mūsu kolēģa vēstījumu TEV! Un vēlam gaišuma, miera un pateicības piepildītu adventes laiku!

Tavs „DIA+LOGS”

 

“Dzīve ar HIV.”

Līdz ar HIV diagnozi dzīve nav beigusies, pat ja tā liekas, savām acīm ieraugot testa rezultātu. Tu esi tāds pats cilvēks, kā biji – tas pats augums un tā pati dvēsele. Protams, fakts, ka tagad esi HIV-pozitīvs, ir pietiekami šokējošs...

 

Lasīt tālāk…
Ievietots: 01.12.2013, 19:20
(0 Atsauksmes)

 

Pasaules AIDS diena 2013

2011-2015. gada Pasaules AIDS dienu galvenā tēma ir - "Virzīties uz nulli: nulle - jaunu HIV infekciju, nulle - diskriminācijas, nulle - no AIDS mirušo". Skaists, nepieciešams un, protams, arī nedaudz ideālistisks uzstādījums.

Ir 2013.gads. Latvija. Tuvojas 1.decembris, kad šī diena tiek atzīmēta starptautiski. Kopš pagājušā gada ir reģistrēti 290 jauni HIV inficēšanās gadījumi No AIDS miruši jau 90 cilvēki. Diskriminācija turpinās.

Bet vīzija dzīvo, tās dēļ mēs strādājam, cenšamies un ļaujamies sapņiem. Un līdz 2015.gadam mums vēl ir nedaudz laika turpināt virzīties – uz veselību, uz informētību, uz rīcību un uz mīlestību. Tāpēc aicinām...


Lasīt tālāk…
Ievietots: 29.11.2013, 00:35
(0 Atsauksmes)

 

AICINI! IESAKI! INFORMĒ! RĀDI PIEMĒRU!
AICINI! IESAKI! INFORMĒ! RĀDI PIEMĒRU! 22.-29.11.!!!

PĀRBAUDIES uz HIV kampaņas „Eiropas HIV testēšanas nedēļa 2013” ietvaros! Konsultācijas un testi (anonīmi un par BRĪVU) būs pieejami ne tikai Rīgā, bet arī Liepājā, Bauskā, Jelgavā un citviet Latvijā. Informācija, kur  iespējams veikt šos testus un saņemt konsultācijas, pieejama šeit.

 

PĀRBAUDIES, ja:

 • Tev ir bijis sekss bez prezervatīva
 • Tu esi kāvies līdz asinīm
 • Tev ir  bijuši gadījuma dzimumsakari
 • Tev ir  auskari, pīrsingi, tetovējumi
 • Tu lieto narkotikas intravenozi
HIV testēšanās kampaņa

Ievietots: 18.11.2013, 15:45
(0 Atsauksmes)

 

STRĀDĀSIM arī 23.novembrī un 1.decembrī

Šogad STRĀDĀSIM gan 23.novembrī (Sestdienā), gan 1.decembrī (Svētdienā)!!! Gaidīsim Jūs mūsu centrā no plkst. 10.00–18.00. Būs iespēja: pārbaudīties uz HIV, vīrushepatītiem C un B, sifilisu; saņemt konsultācijas un prezervatīvus; apmainīt šļirces! Uz Rīgas mikrorajoniem izbrauks arī mobilais buss.


Ievietots: 18.11.2013, 15:37

 

DIA+LOGĀ dzejas diena!

Rudenim piestāv nedaudz smeldzes, nedaudz  liriskuma un liela deva gaiša skumīguma - par aizgājušo, par zaudēto, par bezrūpīgās vasaras izskaņu, par to, ka dienas kļūst īsākas, par to, ka kaut kam ir jābeidzas, lai rastos vieta jaunajam.

Un šajā noskaņā kā balzāms dvēselei iederas laba un sirds smalkākās stīgas skaroša dzeja.

Ar prieku un lepnumu aicinām visus interesentus šo piektdien (27.09.) plkst.15.30 uz dzejas radošo pēcpusdienu kopā ar talantīgo un izjusto dzejas mākslinieku - Mihailu Moskaļenko. Par dzejas mākslinieku Mišu gribas dēvēt tāpēc, ka viņa radītajos darbos vārdi un domformas ir ne  tikai saturiski bagātas un niansētas, bet arī cēlas dvēseles un mīlestības  pilni. Viņa darbi vienmēr aizkustina un valdzina. Mēs ļoti priecātos redzēt arī citas radošas personības, kas vēlētos padalīties ar savas daiļrades augļiem.

Mihaila dzejoļus var atrast šeit

dzejas diena centrā "DIA+LOGS"


Ievietots: 23.09.2013, 17:09
(0 Atsauksmes)

 

Eiropas HIV testēšanas nedēļa 2013

Aicinām valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju iestādes iesaistīties mūsu kopējā HIV testēšanas sadarbības tīklā, saņemot atbalstu pasākumu nedēļai! Lai veicinātu Eiropas kopienu un veselības sfērā darbojošos indivīdu izpratni par to, cik būtiski ir savlaicīgi veikt HIV testus, starptautiskā organizācija „HIV in Europe” ir uzsākusi projektu - „Eiropas HIV testēšanas nedēļa 2013” (European HIV testing week 2013). Latvijā izveidots HIV testēšanas kampaņas sadarbības tīkls - biedrība „DIA+LOGS”, Slimību profilakses un Kontroles centra (SPKC) HIV Konsultāciju kabinets, Latvijas Sarkanais Krusts (LSK), Liepājas HIV profilakses punkts, Bauskas HIV profilakses punkts un Jelgavas Atkarību profilakses centrs jau atsaukušies aicinājumam iesaistīties šajā nozīmīgajā pasākumā. Eiropas HIV testēšanas nedēļa sāksies 22.novembrī un turpināsies līdz 29.novembrim, bet līdz tam vēl daudz darba darāma. Jau septembra otrajā pusē notiks organizāciju tikšanās, lai plānotu, ko un kā darām Latvijā. Šim zīmīgajam datumam tuvojoties, noteikti tiks izplatīta plašāka un konkrētāka informācija gan masu medijos, gan sociālajos portālos


Ievietots: 03.09.2013, 01:10

 

DIA+LOGS darbinieku vasaras amzieri - KONKURSS noslēdzies!

Iz Privātās Dzīves apcirkņiem - „DIA+LOGS darbinieku vasaras amzieri!”

 

"Kad vēl tik nebēdnīgi var baudīt dzīvi, ja ne gada silti-saulainākajos mēnešos?! Ja vēlies pasmaidīt, lasi tālāk! Ja gribi arī citus nedaudz uzjautrināt – iesūti savu komentāru šai bildei. Labākajam paraksta autoram balva no mūsu kolektīva garantēta!" - tā mēs rakstījām šī mēneša sākumā. Nu, konkurss ir noslēdzies un labākā paraksta autors izvēlēts. 

Bet vispirms gribam pateikt paldies visiem dalības ņēmējiem par atsaucību un intelektuāli-radošo ieguldījumu. Lai gan asprātīgums, izdoma un kreativitāte ir klātesoša katrā iesūtītajā komentārā, tomēr balva šoreiz tiks tikai vienam no autoriem. Un, proti, paraksta

"Dialogs vislabāk raisās,
 tad, kad kājas gaisā maisās."

radītājai Inetai! Sveicam un gaidām ciemos godalgas saņemšanai! 

 

(visus iesūtītos parakstus var apskatīt komentāru sadaļā) 


Lasīt tālāk…
Ievietots: 03.09.2013, 00:57
(9 Atsauksmes)

 

DISKUSIJA iekš KINO BIZE
Aicinām uz diskusiju 6.augustā plkst. 18.00 kinoteātrī KINO BIZE. Mājinieki līdzās regulāriem filmu seansiem rīko arī diskusijas par sabiedrībā nozīmīgām tēmām. Šoreiz -kārtējā saruna par jautājumiem, kas saistīti ar HIV/AIDS, kā arī hepatīta slimnieku lomu un iespējām sabiedrībā. Runāsim par attieksmi vēsturiskajā skatījumā, par medicīniskām iespējām, par nepamatotiem aizspriedumiem, kā arī veiksmes stāstiem Latvijā un ārvalstīs. Diskusijā piedalīsies pārstāvis no Labklājības ministrijas, biedrības DIA+ LOGS un sociālantropologs. Vairāk info šeit.


Ievietots: 05.08.2013, 23:37
(0 Atsauksmes)

 

DIA+LOGS palīdz EK pieņemt jaunus dokumentus narkotiku ierobežošanā
Sabiedrība izvēlas iespējami mazāku saskarsmi ar HIV un atkarību profilakses punktiem, kas ikdienā strādā reālo darbu ar atkarīgajiem, t.sk. budžeta naudas iedali. Mūs visbiežāk atceras, jo īpaši žurnālisti, kad ir nepieciešams kopienas cilvēku, kam ir vai ir bijusi saskarsme ar narkotikām, pieredze vai viedoklis. Tā tas notika arī šoreiz. Proti, Eiropas Komisija (EK) gatavojas izstrādāt un pieņemt jaunu dokumentu par legālo narkotiku ierobežošanu.
Lasīt tālāk…
Ievietots: 29.07.2013, 13:46
(0 Atsauksmes)

 

28.JŪLIJS- DIENA PRET HEPATĪTU!

28. jūlijs ir Starptautiska diena cīņai pret hepatītu.Tas vien, ka šāda diena tiek atzīmēta pasaules mērogā, norāda uz to, cik šī problēma ir aktuāla. Latvijā, izejot no statistikas datiem, katrs 53.iedzīvotājs ir inficēts ar C hepatītu! Lai iegūtu plašāku informāciju, saņemtu konsultāciju un pārbaudītos uz B un C vīrushepatītu (bez maksas!), esi mīļi gaidīts mūsu centrā, kā arī citos HIV profilakses punktos visā Latvijā.


Ievietots: 25.07.2013, 21:02

 

JŪLIJA KONKURSS!!!

Atrodi  mūsu mājas lapas sadaļās (Aktualitātes, Apmācības, Fotostāsti, Noderīgi => ja atrodi ŠĻIRCI) sarkanā krāsā iekrāsotus atslēgas vārdus (kopā 5), saliec no tiem teikumu un tiec pie lieliskas balviņas – 10 prezervatīviem (tostarp ar lubrikantu). Katrs, kurš saliks šīs puzles gabaliņus, proti, atšifrēs mūsu vēlējumu, ir mīļi gaidīts visu jūlija mēnesi darba dienās no 10.00 – 18.00 (piektdienās līdz 20.00) centrā „DIA+LOGS” dāvanas saņemšanai!


Ievietots: 04.07.2013, 22:00

 

UN BALVA TIEK...

..Zanei Brentei-Brantiņai!!!

Tāpat arī skaļas ovācijas un Jāņu zāļu pušķi mūsu konkursa „Lustīgā Līga un Jestrais Jānis 2013” uzvarētājai no visas DIA+LOGS komandas!

Konkurence bija cienīga, savukārt, prieks par visu autoru izdomu un uzņēmību – LIELS! Paldies gan pantu rīmētājiem, gan arī atbalstītājiem! Lustīgi, jestri un ne bez dziesmām jums nolīgot! Uz tikšanos nākamgad!

 

Ievietots: 21.06.2013, 23:32
(0 Atsauksmes)

 

LUSTĪGĀ LĪGA & JESTRAIS JĀNIS aicina!
PIEDALIES MŪSU LĪGO KONKURSĀ!!!

Rīmē līgo pantu,

saņem svētku mantu!

 

Ņemot vērā to, ka latviešiem dziesmas, dzejas un dejas gēns jau šūpulī ielikts, šo izaicinājumu būtu tīrais neprāts laist garām!

BALVĀ: 20 LVL vērts LUSTĪGĀS LĪGAS & JESTRĀ JĀŅA (LL&JJ) svētku grozs!                                                                   

Un tātad, lai tiktu pie lieliskās balvas ir tik vien kā jāizdomā un jāiesūta četrrindīte par tēmu – drošs sekss Jāņos! Pantu var rīmēt gan kolektīvi, gan individuāli! ...
Drošs sekss Jāņos
Lasīt tālāk…
Ievietots: 04.06.2013, 01:36
(30 Atsauksmes)

 

HRIC 2013 VIĻŅĀ

Šogad mūsu kaimiņvalsts galvaspilsētā Viļņā no 9.–12.06 notiks pēdējos divos gados lielākā nu jau 23. starptautiskā konference kaitējuma mazināšanā – Harm Reduction International conference 2013. Tiek lēst, ka kopumā uz šo pasākumu ieradīsies ap 800 zinātnieku, politiķu, pētnieku, veselības darbinieku, ārstu un kaitējuma mazināšanas aktīvistu no aptuveni 70 valstīm. 2013 gada konferences tēma ir „Kaitējuma mazināšanas vērtība/s” (“The Value/s of Harm Reduction.”), kas izvēlēta, lai uzsvērtu steidzamo nepieciešamību nodrošināt pietiekamu politisku un finansiālu atbalstu HIV epidēmijas, ko daudzās pasaules malās sekmē intravenozo narkotiku lietošana, ierobežošanai, kā arī - lai akcentētu kaitējuma mazināšanas ētiskos aspektus. Vairāk info šeit.


Ievietots: 04.06.2013, 01:11

 

HIV/AIDS politikas konference BRISELĒ
Briselē Eiropas Parlamentā notika HIV/AIDS politikas konference „Tiesības uz veselību, tiesības dzīvot” („Right to health, right to life”) – 27.-28.05.2013, kas pulcēja augsta līmeņa Eiropas Parlamenta un Komisijas ierēdņus, Eiropas Savienības dalības un kaimiņu valstu Veselības ministrus un ierēdņus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, ekspertus un kopienas aktīvistus. konference Briselē
Lasīt tālāk…
Ievietots: 04.06.2013, 01:02

 

Seminārs Liepājā Veselības mēneša 2013 ietvaros
Šī gada 23.maijā Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punkts savās telpās Flotes ielā 7, Liepājā, Veselības mēneša 2013 ietvaros organizēja semināru "Atkarīgo personu ārstēšanās un rehabilitācijas iespējas". Semināra dalībnieki - Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta, Valsts Probācijas dienesta Liepājas Teritoriālās struktūrvienības, Liepājas Bāriņtiesas un Liepājas Izglītības pārvaldes darbinieki - tika iepazīstināti ar valsts un nevalstisko organizāciju piedāvājumu. Tā kā lielākā daļa atkarīgo personu rehabilitācijas iespēju tiek nodrošinātas kristīgos centros, dalībnieki arī tika informēti par karitatīvā sociālā darba pielietošanas iespējām ikdienas darbā ar atkarīgām personām.

Liepāja, seminārs"Atkarīgo personu ārstēšanās un rehabilitācijas iespējas".

Ievietots: 04.06.2013, 00:48
(0 Atsauksmes)

 

FOTOSTĀSTI RĀTSNAMĀ

Fotostāstu projekta „Cilvēki mums līdzās” galvenie varoņi, no kuriem vairāki ir HIV+, turpina savus stāstus. Stāstus par dzīvi, sapņiem, ilgām...

No 20.–24.05 šīs unikālās izstādes fragmenti būs redzami RAKUS stacionāra Latvijas Infektoloģijas Centrs uzgaidāmo telpu monitoros, savukārt pilnībā fotostāstus no 24.-31.05 varēs apskatīt Rātsnama 2.stāva foajē.

rātsnams

 

 

 

·         Fotostāstu projekta „Cilvēki mums līdzās” galvenie varoņi, no kuriem vairāki  ir HIV+, turpina savus stāstus. Stāstus par dzīvi, sapņiem, ilgām... No 13. – 23.05 šī unikālā izstāde būs apskatām P.Stradiņa universitātē, savukārt no 24.-31.05 – Rātsnama 2.stāva foajē.

Fotostāstu projekta „Cilvēki mums līdzās” galvenie varoņi, no kuriem vairāki  ir HIV+, turpina savus stāstus. Stāstus par dzīvi, sapņiem, ilgām... No 13. – 23.05 šī unikālā izstāde būs apskatām P.Stradiņa universitātē, savukārt no 24.-31.05 – Rātsnama 2.stāva foajē.


Ievietots: 23.05.2013, 16:00
(0 Atsauksmes)

 

SOLIDARITĀTE - PATIESĪBA VAI MĪTS?
„DIA+LOGS” kopā ar "Apvienība HIV.LV" šī gada 15. maijā rīkoja preses konferenci (PK): "Solidaritāte - patiesība vai mīts? AIDS slimnieki joprojām mirst...". Šis ir tas jautājums, kas nodarbina ne tikai nevalstiskā sektora, bet arī medicīnas specialistu un pašu HIV+ cilvēku prātus, saskaroties ar valsts attieksmi un nostāju attiecībā pret cilvēka imūndeficīta vīrusa profilaksi un ārstēšanu. Solidaritāte ir ļoti būtiska, lai radītu pozitīvas izmaiņas, mazinātu diskrimināciju, veicinātu infekcijas ierobežošanu un sekmētu...
Ruta Kaupe, Baiba Rozentāle, Aleksandrs Molokovskis
 
Lasīt tālāk…
Ievietots: 16.05.2013, 11:22
(0 Atsauksmes)

 

Starptautiskā no AIDS mirušo piemiņas diena 2013
Starptautiskā no AIDS mirušo piemiņas diena (Candlelight memorial) ir viena no pasaules vecākajām un lielākajām  masu  mobilizācijas kampaņām, kas veicina izpratni par HIV un katru gadu tiek atzīmēta maija trešajā svētdienā. Tajā ir apvienojušās 1200 kopienu organizācijas no 115 valstīm. Nu jau trīsdesmitā atceres pasākuma tēma ir - Solidarizējoties (In solidarity).Solidaritāte ir būtiska, lai mazinātu stigmu un aizspriedumus, kā arī veicinātu cilvēku, kas inficējušies ar HIV, iesaisti pozitīvu izmaiņu veicināšanā. Arī vairākas organizācijas Latvijā - DIA+LOGS, SPKC, LSK, AGIHAS, Apvienība HIV.LV – apvienojušas spēkus un resursus, lai ... AIDS upuru piemiņas diena 2013
Lasīt tālāk…
Ievietots: 13.05.2013, 22:43
(0 Atsauksmes)

 

EIROPA AICINA AKTĪVAI RĪCĪBAI HIV/AIDS IEROBEŽOŠANĀ

Eiropas un starptautiskās nevalstiskās organizācijas, sadarbību tīkli, profesionālās asociācijas, Eiropas Parlamenta locekļi un citi aktīvisti (kopumā 199 ieinteresētās puses), ir atbalstījušas Komisijas vadošajām amatpersonām nosūtīto dokumentu: “Aicinājums Eiropas Komisijai un Eiropas Līderiem atkārtoti apliecināt savu apņemšanos aktīvai rīcībai HIV/AIDS ierobežošanā, gan Eiropas Savienības ietvaros, gan ārpus tās,  apstiprinot jaunu HIV/AIDS stratēģiju un darbības plānu”. Aicinājuma mērķis ir uzsvērt šādas stratēģijas nepieciešamību, ņemot vērā, ka, lai arī joprojām katru gadu Eiropā cilvēka imūndeficīta vīruss skar tūkstošiem cilvēku dzīvību, tiek apsvērtas iespējas samazināt budžetu ārstniecības un profilakses pasākumiem.  Arī Tu esi aicināts ar savu parakstu atbalstīt šo aktivitāti. 

Call_to_Action_-_EU_strategy_and_action_plan_on_HIV-AIDS_from_2014.pdf


Ievietots: 13.05.2013, 20:21
(0 Atsauksmes)

 

LEONĪDA GRĪNA PIEMIŅAI.
Pavisam negaidīti mūs ir atstājis cilvēks, kas ar savu mērķtiecību, apskaužamu nodošanos savu ieceru un ideju realizēšanai, entuziasmu un izdarīgumu, bija iemantojis mūsu apbrīnu un cieņu. Ir pagājuši tieši četri gadi, kopš Leonīds Grīns, pats būdams bijušais atkarīgais, atvēra savu pirmo rehabilitācijas centru “Esi brīvs!”, lai palīdzētu cilvēkiem ar atkarības problēmām kļūt par stipriem, veseliem sabiedrības dalībniekiem.

Viņa atveseļošanas programma ietvēra stingru disciplīnu, fiziska darba strādāšanu un  pilnīgu aizliegumu lietot alkoholu, narkotikas, kā arī smēķēt. Leonīds smēlās spēku ticībā un kā sava centra saukli izvēlējās frāzi -“Un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus...”

Leonīds Grīns
Lasīt tālāk…
Ievietots: 10.05.2013, 13:26

 

KONFERENCE „Veselīgs rīdzinieks – veselā Rīgā"

Lai aktualizētu sabiedrības veselības nozīmi cilvēkresursu stiprināšanā kā ekonomiskās attīstības pamatu Rīgas pilsētas pašvaldībā, kā arī, lai arī informētu speciālistus un iedzīvotājus par sabiedrības veselībā iesaistīto sektoru īstenotajām programmām, pasākumiem un aktivitātēm, Rīgas pilsētas pašvaldības Veselības padome šī gada 19.aprīlī no plkst.9:30 – 15:20 Rīgas Kongresu nama Lielajā zālē rīko Konferenci „Veselīgs rīdzinieks – veselā Rīgā. Sabiedrības veselība Rīgas pilsētā.” Dalība Konferencē ir bez maksas! Savu dalību Konferencei lūdzam pieteikt līdz 12.aprīlim pa tālr.: 67181859 vai e-pastu: baiba.repsa@riga.lv. Konferences laikā Kronvalda parkā (iepretim Kongresu namam) notiks plaša sabiedrības veselības aktivitāšu programma.


Ievietots: 04.04.2013, 15:03

 

uzzināt. saprast. cienīt. atbalstīt

Apciemotas 10 Latvijas pilsētas - Liepāja, Bauska, Ventspils, Daugavpils, Valmiera, Jēkabpils, Jelgava, Olaine, Tukums, Rīga! Apmācīti aptuveni 400 skolotāji un skolēni! Sagatavots metodiskais materiāls gan macībspēkiem, gan audzēkņiem! Un tas viss nulle kā realizētā projekta „Sociālās iekļaušanas akadēmija: daudzdimensionāla izglītības pieeja HIV/AIDS prevencei Latvijā” ietvaros!

Jāsaka – gandarījums ir liels! Jo saņemtās atsauksmes un atsaucība nepārprotami liecināja par to, ka ieguldītais darbs tiešām ir vērtīgs un vajadzīgs. ATSAUKSMES

Ja arī Jūs mācību iestāde vēlētos gūt plašāku ieskatu jautājumos saistītos ar seksuālo izglītību, narkotisko vielu diagnostiku, atkarību profilaksi jauniešu vidū u.c, gaidīsim Jūsu uzaicinājumu!


Ievietots: 02.04.2013, 16:05

 

IKGADĒJĀ BIEDRU SAPULCE!
Katrai kārtīgai biedrībai ir biedri! Un tādi ir arī mums - pie tam veseli 33! Un kā jau pienākas, biedri mēdz pulcēties, lai iepazītos ar biedrības darbību un pieņemtu organizācijai būtiskus un svarīgus lēmumus! Šoreiz ikgadējā biedru sapulce notika 27.martā. Pasākums vērtējams kā ļoti pozitīvs, produktīvs un piepildīts (gan laika, gan vēdera satura ziņā). Ja arī Tev ir vēlme pievienoties mūsu biedru rindām- gaidīsim pulciņā!

 


Ievietots: 02.04.2013, 16:43

 

JAUNA FILMA „ES ESMU POZITĪVS. HIV POZITĪVS”

Rauls Lindemans organizācijas EHPV (Esti HIV-positiivsete Võrgustiku Põhikiri  - Igauņu sadarbības tīkls cilvēkiem, kas dzīvo ar HIV/AIDS)menedžeris aizstāvniecības jautājumos ir izveidojos savu pirmo filmu par cilvēkiem, kas ir inficējušies ar šo vīrusu  – „Es esmu pozitīvs. HIV pozitīvs”. Filmā redzamie personāži runā vai nu krieviski vai igauniski, bet paralēli ir uzstādīti arī subtitri angļu valodā. Rauls ļoti vēlējās, lai filma būtu pieejama arī Latvijas skatītājam. Viņš aicina nebūt pārāk kritiskiem, ņemot vērā, ka šis ir viņa debijas darbs, kā arī bilst, ka būs vairāk nekā priecīgs, ja Jums radīsies jautājumi vai komentāri, ko, šīs filmas sakarā, vēlēsieties ar viņu pārrunāt. Ja ir interese sazināties ar filmas autoru, rakstiet uz e-pastu: raul.lindemann@ehpv.ee


https://www.youtube.com/watch?v=g34DieFgIKI


Ievietots: 18.02.2013, 20:37
(0 Atsauksmes)

 

ĀRSTA-NARKOLOGA PAKALPOJUMI

Jaunatvērtajā  ambulatorajā centrā "Pārdaugava" ir pieejami ārsta-narkologa pakalpojumi.
Trūcīgiem pacientiem ārsta konsultācija ir bez maksas (līdz jāņem pasi un izziņu par statusu), pārējiem- pacienta līdzmaksājums 3 latu apmērā.

Lasīt tālāk…
Ievietots: 15.02.2013, 19:29

 

EROTS. SEKSS. DIA+LOGS.

Gada karstākā nedēļas nogale tuvojas!!! – tā vismaz  apgalvo Baltijā vienīgā erotikas festivāla „EROTS” rīkotāji. Šogad pikantais pasākums norisināsies  mīlestības mēneša 22. un 23. datumā, pie kam jau 15.reizi! Un te nu visi mīti un priekštati par latviešu biklo dabu izkūp skurstenī! Sekss mums interesē, patīk un saista...

 

 

 

     EROTS, kupidons    
Lasīt tālāk…
Ievietots: 15.02.2013, 15:49
(0 Atsauksmes)

 

VISPASAULES AIDS DIENA 2012
Cik daudz Tu zini par HIV/AIDS? Katrā ziņā priekštats, ka tas ir kaut kas baismīgs, pavīd apziņā, ne? Iespējams, Tu esi pārliecināts, ka tikai noteiktas kategorijas cilvēkus skar šī infekcija. Varbūt Tu dzīvo pēc filosofijas – jo mazāk par to interesējos, jo mazāk tas mani ietekmē? Sabiedrībā joprojām pastāv pārāk daudz mītu un priekštatu par HIV un, diemžēl, tieši nepietiekama vai nepilnīga informācija katru dienu padara kādu no mums par šīs infekcijas nēsātāju. Un – JĀ – tas var skart arī TEVI, tāpēc labāk ir ZINĀT!
Lasīt tālāk…
Ievietots: 27.11.2012, 22:05
(0 Atsauksmes)

 

BIEDRĪBAS „DIA+LOGS” 10- TĀ DZIMŠANAS DIENA!

Vēl viens labs darbiņš, kas padarīts – DIA+LOGS 10 gadu jubileja godam nosvinēta!

Vēlamies pateikt LIELO PALDIES gan visiem, kas 21.septembrī ieradās uz biedrības jubilejas pasākumu Spīķeru koncertzālē, gan arī visiem tiem, kas netika, bet domās bija ar mums!

Lasīt tālāk…
Ievietots: 27.10.2012, 18:35
(0 Atsauksmes)

 

UZSĀKTS JAUNS APMĀCĪBU PROJEKTS SKOLU JAUNIEŠIEM - “SOCIĀLĀS IEKĻAUŠANAS AKADĒMIJA: DAUDZDIMENSIONĀLA IZGLĪTĪBAS PIEEJA HIV/AIDS PREVENCEI LATVIJĀ”

Projekta mērķi ir sekmēt izpratni par HIV/AIDS kā infekciju un tās izplatību Latvijā kā sociālu problēmu; mazināt aizspriedumainu attieksmi pret HIV/AIDS inficētiem cilvēkiem un ilgtermiņā veicināt solidaritāti ar viņiem un atbalsta sniegšanu. Projektā mērķauditorija ir 13 - 18 gadus veci skolēni, viņu skolotāji un palīdzošo profesiju pārstāvji - pedagogi, skolu medmāsas, vietējo nevalstisko organizāciju aktīvisti. Galvenās projekta aktivitātes ir informatīvu un metodisku materiālu radīšana un 10 izglītojoši semināri Latvijas pilsētu skolās: Rīgā, Bauskā, Jelgavā, Olainē, Liepājā, Ventspilī, Tukumā, Valmierā, Daugavpilī, Jēkabpilī. Projektu finansiāli atbalsta ASV valdība, atbalstu koordinē ASV vēstniecība Latvijā.

Lai iepazītos ar jau izstrādātajām infografikām klikšķiniet uz pievienotajām saitēm:

  

 

                                                  


Ievietots: 24.10.2012, 01:10
(0 Atsauksmes)

 

FOTOSTĀSTU PROJEKTS "CILVĒKI STARP MUMS"

Ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansiālo atbalstu ir realizēts projekts - „Cilvēki starp mums”

Projekta mērķis ir mazināt sabiedrībā valdošos stereotipus un neiecietību pret HIV inficētajiem, izveidojot foto stāstus par šo cilvēku dzīvi, attiecībām, sapņiem… Daļa projekta dalībnieku ir HIV nēsātāji, savukārt daļa nav inficējušies ar šo vīrusu. Bet vai tam īstenībā ir nozīme? Vai ir iespējams noteikt atšķirību? Mēs visi esam cilvēki un visi esam līdzvērtīgi!

Fotogrāfijas kopā ar HIV inficēto cilvēku radošajiem darbiem jau tika izstādītas Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā (17.09.-21.09.2012), bet no 3.-12.oktobrim ekspozīciju varēs apskatīs Eiropas Savienības mājā Rīgā, Aspazijas bulvārī 28.

Foto stāsti ir kā dāvana biedrības DIA+LOGS desmit gadu pastāvēšanas jubilejā, kas tika atzīmēta šā gada septembrī.


Ievietots: 26.10.2012, 03:21
(0 Atsauksmes)

 

Projekts “HIV profilakses pasākumi visapdraudētākajām mērķa grupām – riska uzvedības jauniešiem un sievietēm”

Pateicoties mūsu Norvēģu draugu – HIV inficēto cilvēku atbalsta centra „AKSEPT” finansiālam atbalstam esam uzsākuši jaunu projektu “HIV profilakses pasākumi visapdraudētākajām mērķa grupām – riska uzvedības jauniešiem un sievietēm”. 

Projekta ietvaros no 2011.gada 3. janvāra centra DIA+LOGS telpās notiek dažādas aktivitātes.

Otrdien, plkst. 12.00 – 14.30 Praktisko roku darbu nodarbības, nodarbību beigās sarunas pie tējas tases. 

Ceturtdien, 13.30 – 17.30 - Atvērto durvju diena ar lekciju vai diskusiju un kopīgi gatavoto karsto zupu.

Vēl paredzēta aktīvāka sadarbība ar centra „Saulrīti” pusaudžiem – fizisko aktivitāšu un izglītojošas nodarbības, sporta diena un „izdzīvošanas” pārgājieni.

Dosimies arī ar lekcijām pie jaunietēm Iļģuciema ieslodzījumu vietā.


(0 Atsauksmes)

 

Rīgas Domes projekts „HIV profilakses un psihosociālie pakalpojumi narkotisko vielu lietotājiem un to kontaktpersonām – pakalpojuma sniedzēja telpās un ārpus pa

HIV profilakses un psiho-sociālo pakalpojumu programmas mērķis:  
Mazināt HIV infekcijas izplatību intravenozo narkotiku lietotāju un viņu kontaktpersonu, jo īpaši - seksuālo partneru, vidū Rīgas pilsētā, sniedzot psiho-sociālo atbalstu un īstenojot HIV profilakses darbu, tādējādi mazinot sabiedrības locekļu inficēšanās varbūtību.(0 Atsauksmes)

 

Sakrāj DIA+LOGS naudiņas trīs, un gaidīs šeit Tevi silta tēja + biskvīts!

Jau trešo gadu norisināsies akcija „Sakrāj DIA+LOGS naudiņas trīs, un gaidīs šeit Tevi silta tēja + biskvīts!” No šī gada februāra līdz jūnijam, apmeklējot DIA+LOGS centru un izmantojot kādu no šiem pakalpojumiem:

-) šļirču apmaiņa

-) HIV tests

-) sociālā darbinieka konsultācija

pretī varēs saņemt vienu DIA+LOGS naudiņu („DIA”). Sakrājot trīs „DIA”, tās būs iespējams apmainīt pret karstu tēju un kādu gardumu. Kuram gan negribas ziemīgajā aukstumā panašķēties pie siltas tējas tases?


Ievietots: 30.01.2016, 14:26

 

Uzsākts jauns Kohortas pētījuma projekts

2009. gada 27.jūlijā biedrība DIA+LOGS ir uzsākusi projektu „Problemātisko narkotisko vielu lietotāju kohortas pētījums un kanabiss tirgus analīze Latvijā”


(0 Atsauksmes)

 

Darbu uzsākusi Mobilā HIV profilakses vienība
Kopš 21. janvāra Rīgā ir parādijusies mobilā brigāde

Biedrība DIA+LOGS, pateicoties UNODC finansiālajam atbalstam mikroautobusa iegādei un Rīgas domes finansējumam programmas regulārai darbībai ir uzsākusi Mobilās HIV profilakses vienības darbu.
Katru darba dienu no plkst 16:30 līdz 20:30 mūsu Mobilā vienība izbrauc Rīgas ielās. Darbības mērķis ir mazināt inficēšanās ar HIV risku, mainot šļirces, dalot prezervatīvus un sniedzot informāciju. Divas reizes nedēļā līdzi brauc medmāsa, kas veic konsultācijas un eksprestestus uz HIV.
Mobilās vienības uzdevums ir darboties tajos Rīgas rajonos, ko nesasniedz mūsu ielu darba HIV konsultanti, tādējādi mazinot kaitējumu narkotiku lietotāju vidē un sasniedzot jaunas HIV apdraudētās un sociāli atstumtās cilvēku grupas, kam aktuāli nepieciešami HIV profilakses pakalpojumi.
Pašlaik notiek regulāru maršrutu izstrāde un izpētes braucieni.  Pirmās darba nedēļas ir pierādījušas, ka pakalpojums ir ļoti vajadzīgs - izsniegtas 784 šļirces, savāktas izlietotās - 169, informēti 127 narkotiku lietotāji, veiktas mediķa konsultācijas un 4 HIV testi. Informatīvās lapiņas par Mobilo vienību atstātas spēļu zālēs, aptiekās, lombardos, kopmītņu telpās un citur.
Ja redziet Rīgas ielās baltu busiņu ar mūsu DIA+LOGS logo - ziniet: MOBILĀ VIENĪBA STRĀDĀ!


(0 Atsauksmes)

 

Starptautisks seminārs "Vadības darba izaicinājumi HIV/AIDS profilakses un atbalsta NVO jaunajās un nākošajās ES dalībvalstīs" 20-22 Aprīlis, 2006, Rīga, Latvij

(0 Atsauksmes)

 

Noslēdzies Veselības ministrijas finansētais, informatīvi izglītojošais projekts

Tā rezultātā ir notikušas 3 lekcijas, veikta aptauja 100 mērķgrupu respondentiem un izdoti bukleti:


(0 Atsauksmes)

 dialogs@diacentrs.lv

     
financial support by AKSEPT, FHI, USAID